UOKiK ukarał kilka sieci za niewłaściwe informowanie o cenach

Rzetelna informacja o wysokości ceny oraz ceny jednostkowej, a także możliwość porównania cen podobnych produktów to realizacja jednego z podstawowych praw konsumentów - prawa do informacji. UOKiK sprawdził, jak to wygląda w praktyce.

Cena jest jednym z czynników, który - poza marką oraz indywidualnymi preferencjami konsumentów - ma wpływ na decyzje o zakupie towaru czy usługi. UOKiK podkreśla, że konsument powinien mieć pełną informację o towarze, w tym również o wysokości jego ceny. Rzetelna informacja o wysokości ceny oraz ceny jednostkowej, a także możliwość porównania cen podobnych produktów to realizacja jednego z podstawowych praw konsumentów – prawa do informacji.

Sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie informowania o cenach towarów i usług oraz sposobu uwidocznienia informacji o cenach to jedno z zadań Inspekcji Handlowej. Kontrole przeprowadzone w 2021 r. wykazały, że nie wszyscy przedsiębiorcy przestrzegają powyższych obowiązków (u ponad połowy skontrolowanych stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie), a co więcej wśród nich są również tacy, dla których nie było to pierwsze naruszenie.

Wyniki z tych kontroli zostały właśnie ujawnione. W 2021 r. Inspekcja Handlowa skontrolowała 2835 przedsiębiorców, w tym 1683 placówki detaliczne; 619 sklepów należących do sieci handlowych; 215 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową; 63 placówki gastronomiczne; 46 myjni samochodowych; 31 parkingów; 30 stacji benzynowych; 148 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową w zakresie hotelarstwa, a w tym w 137 umożliwiających płatność bonem turystycznym.

Inspektorzy sprawdzali, czy w miejscu sprzedaży detalicznej lub w miejscu świadczenia usług przedsiębiorcy uwidaczniali w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, ceny towarów (usług) oraz ceny jednostkowe3, a także porównywali zgodność uwidocznionych cen z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiałach reklamowych.

I cóż się okazało?

Nieprawidłowości stwierdzono u 1470 przedsiębiorców (51,9% skontrolowanych), w tym w aż 936 placówkach detalicznych, w 338 sklepach należących do sieci handlowych; w 75 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową, w 42 placówkach gastronomicznych, na 10 stacjach benzynowych, w 16 myjniach samochodowych, na 8 parkingach i w 45 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzą działalność w zakresie hotelarstwa.

Sprawdzono aż 499 114 partii produktów, kwestionując sposób oznakowania ceną 78 131 partii produktów.

W miejscach sprzedaży towarów kontrolerzy odnotowali:

- brak cen przy 12 653 partiach wyrobów (2,5% zbadanych),
- nieprawidłowe oznaczenia ceną w przypadku 2 696 partii produktów (0,5% skontrolowanych),
- brak cen jednostkowych przy 59 785 partiach wyrobów (12% skontrolowanych), a przy 3720 partiach błędnie wyliczono cenę jednostkową,
- na stacjach benzynowych stwierdzono jedynie nieprawidłowości dotyczące uwidocznienia cen przy produktach, nie stwierdzono natomiast aby ceny paliw były niewidoczne dla kierowców zbliżających się do stacji benzynowej,
- na parkingach stwierdzono brak cenników dla kierowców pojazdów zbliżających się do parkingu,
- w pokojach hotelowych brakowało katalogów z cenami oferowanych usług,

Z kolei w placówkach świadczących różnego rodzaju usługi odnotowano: brak cennika; niewłaściwie, budzące wątpliwości zapisy w cennikach, np. brak jednoznacznej ceny za świadczone usługi, np. ceny w przedziałach „od...do...” oraz w dolnej granicy ceny „od…”; w przypadku lokali gastronomicznych – brak w cenniku informacji o ilości nominalnej oferowanych potraw i napojów.

Na tym nie koniec.

W 1726 placówkach sprzedaży detalicznej inspektorzy dokonali porównania zgodności cen uwidocznionych z cenami zakodowanymi w kasie. Błędy na niekorzyść konsumentów stwierdzono w 84 placówkach (4,9% skontrolowanych placówek). Dodatkowo, w 2029 sklepach dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli, sprawdzano rzetelność obsługi konsumentów, tj. czy w przypadku produktów sprzedawanych „na wagę” sprzedawcy odliczają wagę opakowania, czy nie - co prowadziłoby dopobierania wyższej należności. Nieprawidłowości stwierdzono w 95 przypadkach.

Stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wydania:

- 1256 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 712 216 zł za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach;

- 24 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 172 950 zł za kolejne naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach, w tym: Jeronimo Martins Polska (14 decyzji), Lidl (3 decyzje), Delikatesy Centrum (2 decyzje), Auchan Polska, Kaufland Polska Markety, Frapo Dystrybucja
(POLOmarket), Nasza Tradycja (Intermarche Super), ZPOW Orzech – po 1 decyzji.

 

 

 

 

 

Katarzyna Pierzchała 5193 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.