Sprzedaż detaliczna w maju 2022 w dół

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2022 r. wzrosła 8,2% w ujęciu rocznym, ale w ujęciu miesięcznym spadła o 1,7%, podał Główny Urząd Statystyczny. GUS zaprezentował również miesięczne dane o sprzedaży przez internet.

W stosunku do kwietnia (w cenach bieżących) wzrost sprzedaży detalicznej w maju 2022 r. zanotowano w przypadku takich grup towarów jak: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 6,2%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 5,8%); pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 3,1%); tekstylia, odzież, obuwie (o 3%) oraz pozostałe (o 2,9%). Spadła natomiast sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 5,9%), mebli, rtv i agd (o 1%) oraz farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (o 0,6%).

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrost sprzedaży w niemal wszystkich grupach. Wyjątkiem jest sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części, która zanotowała spadek r/r o 3,1%. Najmocniej wzrosła sprzedaż paliw stałych ciekłych i gazowych – o 53%. Sprzedaż w grupie „pozostałe” wzrosła
o 27,9%, sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 23,9%; tekstyliów, odzieży i obuwia o 23,2%, farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 20,9%, mebli, rtv i agd o 5,1%, a sprzedaż w kategorii „prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach” o 5%.

Analitycy PKO BP zwrócili uwagę, że realny wzrost sprzedaży detalicznej w maju wyraźnie spowolnił - "wyhamowanie wynika w głównej mierze z ustąpienia pozytywnego efektu niskiej bazy statystycznej", jakim były zamknięcia sklepów w kwietniu 2021 r.

GUS zaprezentował również miesięczne dane o sprzedaży przez internet w maju 2022 r.

W stosunku do kwietnia sprzedaż w cenach bieżących wzrosła ogółem o 0,8%. Złożyły się na to wzrosty w takich grupach jak: farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 16,4%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 11,6%) oraz prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 10,6%). Spadła sprzedaż internetowa odzieży i obuwia (o 6,1%), pozostałych (o 5,6%) mebli, rtv i agd (o 4,7%) oraz pojazdów samochodowych, motocykli i części (1,2%).

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w maju wzrosła o około 20%. Największy wzrost sprzedaży w stosunku do maja ub. r. zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 83%). Wysokie wzrosty sprzedaży internetowej w ujęciu rocznym zanotowano również w kategoriach: pozostałe (o 41%) czy żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 34%).

Dane GUS pokazują ponadto, że w maju br. handel internetowy stanowił 8,9% ogółu sprzedaży detalicznej. W kwietniu br. udział był na takim samym poziomie.

W maju br. największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu br. miały takie kategorie jak: tekstylia, odzież, obuwie (udział 22,3%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 21,9%) oraz meble, rtv, agd (udział 16,7%).


Ilona Mrozowska 4589 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.