Izba Zbożowo-Paszowa: rodzimy handel ziarnem zachwiany

Handel ziarnem na krajowym rynku zbóż jest mocno zachwiany, istnieją spore rozbieżności w odniesieniu do cen oferowanych przez kupujących oraz tych oczekiwanych przez sprzedających - informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Jednocześnie w Polsce zapasy ziarna są większe niż w końcu minionego sezonu.

- Niezadowolenie rolników z oferowanych cen powoduje, iż niechętnie sprzedają oni ziarno, które w znacznych ilościach zalega jeszcze w magazynach. Jednak zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców i firm handlowych jest generalnie niewielkie. W większych partiach kupują je jedynie te podmioty, które muszą i które są gotowe zapłacić więcej - czytamy w najnowszym opracowaniu Izby.

Większe krajowe zapasy zboża

Jak wskazują eksperci tej instytucji, zapasy pszenicy, kukurydzy czy pszenżyta, z którymi wejdziemy w kolejny sezon 2022/23, będą wyraźnie większe niż w końcu minionego sezonu.

Według Izby "do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza w znacznych ilościach, której cena blisko wschodniej granicy wynosiła w połowie tygodnia średnio około 1200 zł za tonę (w magazynie, po przeładunku), co wywiera presję na ceny krajowego ziarna kukurydzy, szczególnie na wschodzie i południowym-wschodzie kraju". Natomiast "niewiele dzieje się w odniesieniu do importu ukraińskiej pszenicy".

Dane Komisji Europejskiej wskazują, iż w okresie od 1 lipca 2021 do 5 czerwca br. do kraju wjechało ponad 0,5 mln ton ukraińskiej kukurydzy. Gros tego ziarna zostało sprowadzone do kraju w okresie od marca do czerwca br.

Z danych Izby wynika, że w połowie ubiegłego tygodnia pszenica konsumpcyjna z ubiegłorocznych zbiorów oferowana przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kosztowała - 1550-1700 zł/t; pszenica paszowa – 1450-1600 zł/t; żyto konsumpcyjne - 1340-1400 zł/t; żyto paszowe – 1300-1350 zł/t; pszenżyto - 1400-1480 zł/t; jęczmień paszowy - 1350-1480 zł/t; owies paszowy - 1000-1200 zł/t. Oferowana cena kukurydzy wynosiła - 1350-1400 zł/t, a rzepaku - 3500-3850 zł/t.

Tymczasem cena sprzedawanego przez firmy handlowe ziarna pszenicy konsumpcyjnej z nowych zbiorów z dostawą na rynek krajowy w żniwa były na poziomie 1600-1700 zł/t.

Jak podaje agencja PAP, w pierwszych 11 miesiącach bieżącego sezonu 2021/22 (lipiec 2021 – maj 2022) eksport zbóż drogą morską wyniósł ponad 3300 tys. ton wobec 4927 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

W portach notuje się także spore ożywienie w załadunkach pszenicy na eksport, które w czerwcu br. drogą morską zapewne przekroczą 200 tys. ton. Obecnie w portach ładowanych jest kilka dużych statków pszenicą. W kończącym się sezonie 2021/22 łączny eksport pszenicy z kraju wyniesie około 2,6 mln t i będzie o 1,5 mln t mniejszy niż w sezonie poprzednim.

Ceny zbóż ze zbiorów 2021 r., jak i tegorocznych płacone w portach są wyższe niż na krajowym rynku. Pszenica konsumpcyjna kosztuje ponad 1800 zł za tonę.

Według analityków firmy Spark oraz IZ-P, postępujące zbiory pszenicy ozimej na południu Wielkich Równin w USA oraz wyraźne umocnienie kursu dolara do koszyka walut osłabły notowania pszenicy za oceanem. W piątek (17.06) cena pszenicy w kontrakcie lipcowym 2022 na giełdzie w Chicago wyniosła 380 dol./t i była o 3,4% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2022 spadła o 3,5% i wyniosła 384,65 dol./t.

Także na giełdzie MATIF w Paryżu ceny pszenicy w ubiegłym tygodniu nieznacznie osłabły, w reakcji na wyraźny spadek cen pszenicy na giełdzie w Chicago i spadki na rynkach finansowych związane z obawami o globalną recesję. Obawy budził wpływ fali upałów na stan upraw we Francji i w Hiszpanii, a także problemy z transportem ukraińskiego ziarna.

W piątek (17/06) cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2022 na MATIF wyniosła 391,50 euro/t i była o 0,1 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2022 spadła o 0,2 proc. i wyniosła 384,75 euro/t. We wtorek (21/06) cena pszenicy z dostawa we wrześniu wynosi 383 euro/t.

Najwyższą cenę tego zboża odnotowano 15 maja br. - 438,25 euro/t. Tuż przed rosyjską agresją na Ukrainę (23.02) pszenica kosztowała 294 euro/t.

Źródło: PAP/MH