Jest nowy zarząd PRCH

Walne zgromadzenie Polskiej Rady Centrów Handlowych 9 czerwca udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi i dokonało wyboru nowego, który będzie pełnił swoją dwuletnią kadencję w latach 2022-2024.

Na inauguracyjnym spotkaniu nowy zarząd wybrał Jana Dębskiego na prezesa, a Annę Malcharek i Piotra Staniszewskiego na wiceprezesów PRCH. W skład nowego zarządu powołani zostali też: Karol Bartos, Agata Brzezińska, Justyna Kur, Urszula Matej-Bil, Dominik Piwek, Krzysztof Poznański i Aleksandra Zentile-Miller.

- Bardzo się cieszę, że Polska Rada Centrów Handlowych ma jasną wizję rozwoju, a nowo wybrany zarząd uzyskał bardzo silny mandat od członków stowarzyszenia. Wszystkie osoby powołane dziś w skład zarządu były też jego członkami w poprzedniej kadencji – mówił Jan Dębski, prezes zarządu PRCH. - Oznacza to, że członkowie PRCH zdecydowali o kontynuacji działań organizacji zapoczątkowanych w poprzedniej kadencji – ocenił.

Leszek Sikora i Aleksander Walczak nie zdecydowali się kontynuować swojej misji w kolejnej kadencji w zarządzie organizacji.

W trakcie walnego zgromadzenia członkowie stowarzyszenia uzupełnili także skład komisji rewizyjnej, dokonując wyboru dwóch nowych członków: Magdaleny Łukaszewskiej z Pradera Management i Krzysztofa Sakierskiego z NGL Advisory. Tym samym komisja rewizyjna wróciła do pełnego, statutowego składu czterech osób.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży zatrudniającej ponad 400 tys. osób. Reprezentuje i wspiera członków stowarzyszenia w środowisku biznesowym, politycznym oraz społecznym. Działa na rzecz tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.

Katarzyna Pierzchała 5179 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.