Douglas z bardziej zrównoważonym biznesem

Jako swoje najwyższe priorytety sieć drogerii wskazuje - clean beauty, różnorodność oraz ochronę klimatu.

Douglas stawia sobie za cel zostanie siłą napędową w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży kosmetycznej. Jako wiodąca europejska firma sektora beauty coraz bardziej koncentruje się na produktach clean beauty oraz kosmetykach naturalnych. Dąży również do osiągnięcia neutralności klimatycznej, do końca 2025 r. Pod względem różnorodności i równości płci firma jest już liderem na rynku: ponad połowa stanowisk kierowniczych w grupie jest zajmowana przez kobiety.

- Jako wiodący dostawca kosmetyków premium w Europie, jesteśmy świadomi naszej wielkiej odpowiedzialności ekologicznej i społecznej. Jednocześnie oczekiwania naszych klientów znacznie wzrosły: kwestie zrównoważonego rozwoju są jednym z kluczowych kryteriów zakupu, obok jakości i ceny. Dlatego naszą ambicją jest być wiodącym graczem w branży kosmetycznej pod tym względem. Jest to jeden z najwyższych priorytetów, zarówno w naszej własnej działalności, jak i we współpracy z dostawcami i partnerami biznesowymi - powiedziała Tina Müller, CEO Grupy Douglas.

Raport na temat zrównoważonego rozwoju opublikowany przez Douglas koncentruje się na czterech obszarach: Ludzie, Produkty, Planeta i Zarządzanie. Zarządzanie, w ramach których kluczowe są tematy:
• satysfakcja klienta i doświadczenie zakupowe
• różnorodność, równość i inkluzywność
• zaangażowanie pracowników
• zrównoważony asortyment, zwłaszcza w kategorii marek własnych
• redukcja emisji CO2
• efektywne gospodarowanie zasobami
• zaangażowanie managementu w ESG

Ponadto Douglas wyznaczył sobie cel zmniejszenia emisji CO2 we własnej działalności gospodarczej (w Zakresie 1 i 2) o co najmniej połowę do końca 2025 r. w porównaniu z 2019 r. Aby stać się neutralnym dla klimatu, Douglas w 2025 r. zrekompensuje nieuniknioną emisję za pomocą wprowadzenia certyfikowanych norm. Ponadto lider rynku europejskiego w sektorze kosmetycznym zamierza zwiększyć efektywność wykorzystania materiałów. Aby oszczędzać cenne zasoby, Douglas szuka różnych sposobów na zwiększenie w produkcji udziału materiałów pochodzących z recyklingu, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów wytwarzanych w firmie. Jednocześnie zamierza stworzyć system segregacji odpadów z podziałem na materiały i rodzaj utylizacji, dzięki czemu konsumenci będą wiedzieć, gdzie trafiają kolejno: szkło, papier i inne materiały przeznaczone do recyklingu.

Równie pozytywną zmianę można już zaobserwować w e-commerce. Liczba zwrotów w latach 2019-2021spadła o około 1/3, zatrzymując się na poziomie 4,4% wszystkich dostarczonych przesyłek. Dodatkowo w Niemczech, wszystkie zwrócone produkty, których nie można odsprzedać, ale nadają się do darowizny, są przekazywane organizacjom charytatywnym, takim jak „Die Tafel Düsseldorf e. V.” i „Bürgerstiftung”.

W zakresie produktowym Douglas oznacza wszystkie kosmetyki clean beauty, poprzez dedykowane etykiety. W przypadku marek własnych firma ma jasny cel - pozostanie pionierem w zakresie zrównoważonego rozwoju, poprzez swoje możliwości bezpośredniego wpływu na ich rozwój i produkcję.

Sieć stawia nie tylko na zrównoważony rozwój w zakresie marek własnych, ale także we współpracy ze swoimi partnerami biznesowymi.

- Już teraz oczekujemy i domagamy się odpowiedniego podejścia naszych dostawców i włączamy ten temat do każdej dyskusji. Ponadto z radością obserwujemy wszystkie wysiłki producentów, w zakresie ekologii samych produktów jak i transparentności w tej kwestii. Tak efektywne podejście w zakresie zrównoważonej konsumpcji będzie ogromnym krokiem naprzód dla całej branży kosmetycznej - wyjaśnia Tina Müller.

Joanna Hamdan 13827 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.