Fuzja PKN Orlen i Grupa Lotos na ostatniej prostej

PKN Orlen i Grupa Lotos uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku Grupy Lotos do PKN Orlen. W zamian za akcje Grupy Lotos akcjonariusze gdańskiej spółki otrzymają akcje powiększonego PKN Orlen.

Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas walnych zgromadzeń. Finalizacja procesu ma umożliwić budowę silnego koncernu multienergetycznego.

- Bezpieczeństwo energetyczne Polski i jego wpływ na rozwój gospodarczy traktujemy priorytetowo. Dlatego tworzymy silny, zintegrowany koncern, o zdywersyfikowanych przychodach, odporny na niezwykle dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Podkreśla, że Orlen zamierza zwiększać wartość połączonej Grupy Lotos, wykorzystując mocne strony obydwu podmiotów.

- Pomoże nam w tym także współpraca z silnym partnerem, globalnym liderem branży petrochemicznej i największym producentem ropy naftowej na świecie. W efekcie przyczynimy się do modernizacji i dalszego rozwoju naszego biznesu, jednocześnie zwiększając jego odporność na coraz bardziej niestabilne otoczenie rynkowe oraz budując trwałą wartość dla akcjonariuszy, klientów indywidualnych i lokalnych społeczności – tłumaczy Obajtek.

Parytet wymiany, który został określony, a także finalne, szczegółowe założenia połączenia były przedmiotem analiz m.in. międzynarodowych firm doradczych. Połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen SA. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się akcjonariuszami tej spółki. W wyniku fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35%. Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50%.

Zgodnie z planem połączenia, akcjonariuszom Grupy Lotos zostaną wydane akcje połączeniowe w stosunku: 1,075 (akcje PKN Orlen) : 1 (akcje Grupy Lotos). To oznacza, że w zamian za jedną akcję Grupy Lotos jej akcjonariusze otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen, przy czym liczba przyznanych akcji będzie stanowić liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych akcjonariusze Grupy Lotos otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia.

Połączony koncern, utworzony z aktywów PKN Orlen, Grupy Energa, Grupy Lotos, i PGNiG, będzie największą spółką Europy Środkowo-Wschodniej.

Katarzyna Pierzchała 5264 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.