UOKiK sprawdzi, czy Auchan i Carrefour wykorzystują swoją przewagę

UOKiK sprawdzi, czy Carrefour i Auchan Polska wykorzystują swoją przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Zastrzeżenia budzą niektóre opłaty pobierane przez te sieci od ich kontrahentów.

UOKiK weryfikuje usługi świadczone przez sieci handlowe na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych. Polegają one na wykonywaniu na rzecz dostawcy rozmaitych świadczeń mających związek z procesem sprzedaży towarów. Mogą one dotyczyć m.in. marketingu oraz zagadnień logistycznych, a sieć pobiera w zamian za nie różnego rodzaju tzw. opłaty okołosprzedażowe.

Zastrzeżenia wzbudziły praktyki Carrefoura i Auchan Polska. Okazuje się, że przedsiębiorcy wymagają od swoich dostawców opłat za usługi polegające na transporcie towarów z magazynów centralnych sieci do ich poszczególnych sklepów. Centralny system dystrybucji, jak podaje UOKiK, jest jednak integralną częścią modelu biznesowego sieci handlowych, a koszty jego organizacji powinny ponosić we własnym zakresie.

Z tego względu pobieranie specjalnych opłat logistycznych może stanowić nieuzasadnione obciążenie dla kontrahentów. Ponadto zakres usług marketingowych świadczonych przez obie spółki na rzecz dostawców może być określany w niejasny sposób. Wszystko to mają sprawdzić urzędnicy.

- Wszcząłem postępowania wyjaśniające, aby dokładnie sprawdzić, czy część opłat pobieranych od dostawców, w tym rolników, nie ma na celu nieuczciwego przerzucenia na nich kosztów działalności sieci handlowych. Nieprecyzyjne określenie usług, które mają być świadczone przez sieci, może z kolei powodować, że dostawcy na etapie zawierania umowy mogą nie wiedzieć, jakie konkretnie działania powinny być realizowane przez sieci na ich rzecz. To kontynuacja naszych działań dotyczących praktyk sieci handlowych związanych z pobieraniem opłat od dostawców. Kończymy również badanie rynku, z którego opublikujemy raport. Nie wykluczamy nowych postępowań w sprawie praktyk kolejnych spółek – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

UOKiK podkreśla, że postępowanie wyjaśniające toczy się w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcom. Jeśli w ich trakcie okaże się, że sprawdzane praktyki mogą być nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej, wówczas prezes UOKiK może postawić zarzuty Carrefourowi i Auchan Polska. Właścicielom sieci handlowych będzie wówczas grozić kara w wysokości do 3% rocznego obrotu.

Za podobne praktyki Tomasz Chróstny nałożył w listopadzie 2021 r. karę 76 mln zł na spółkę Eurocash.

Źródło: UOKiK