Lidl i WWF edukują uczniów

W ramach współpracy został przygotowany program edukacyjny "Dieta przyjazna planecie", którego celem jest edukowanie najmłodszych na temat zdrowego odżywiania, dzięki któremu zadbamy o Ziemię.

W ramach programu odbywają się warsztaty edukacyjne kierowane są do szkół podstawowych. Jego celem jest dotarcie do całej szkolnej społeczności z wiedzą na temat znaczenia wyborów żywieniowych

Program edukacyjny, który powstał przy współpracy Lidl Polska oprócz uczennic i uczniów ma również wesprzeć intendentki i intendentów we wprowadzaniu przyjaznych planecie zmian w żywieniu szkolnym. W tym celu zostały przygotowane: materiały edukacyjne zawierające scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych, a także materiały szkoleniowe dla żywieniowców, w których opisana jest dieta przyjazna planecie – korzyści z niej płynące, a także praktyczne wskazówki mówiące, jak w prosty sposób wprowadzić ją w szkole.

Pilotaż programu edukacyjnego rozpoczął się w kwietniu, a zakończy się w czerwcu. W edycji testowej biorą udział wybrane szkoły z trzech województw: mazowieckiego, łódzkiego oraz śląskiego. Aktualnie przeprowadzone zostały spotkania szkoleniowe dla intendentek oraz konsultacje. Trwają także zajęcia edukacyjne prowadzone z dziećmi przez trenerki WWF. Program ma formułę kaskadową – po odbyciu spotkań z trenerkami nauczycielki opiekujące się zgłoszonymi klasami samodzielnie w oparciu o przygotowane materiały prowadzić będą zajęcia w kolejnych klasach.

Po zakończonym w tym roku szkolnym pilotażu odbędzie się pierwsza edycja programu "Dieta Przyjazna planecie". Organizatorzy zaproszą szkoły do udziału w nim jesienią 2022 roku.

Joanna Hamdan 13849 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.