CCC pozbywa się biznesu w Rosji

Grupa szacuje, że decyzja ta spowoduje stratę na poziomie ok. 40 mln zł.

W I kwartale 2022 r. Grupa prowadziła działalność w Rosji przez 39 sklepów w ramach spółki zależnej. Wartość aktywów netto zaangażowanych przez Grupę w tym kraju wyniosła 19,5 mln zł na dzień bilansowy.

- W efekcie prowadzonych przez zarząd analiz podjęta została decyzja o zaprzestaniu dostaw na rynek rosyjski oraz wstrzymaniu rozwoju CCC w Rosji poprzez zaniechanie planów ekspansji oraz konsekwentne ograniczanie planowanej działalności operacyjnej. Jednocześnie Grupa prowadziła działania zmierzające do wyjścia z rynku
rosyjskiego, włączając sprzedaż udziałów w spółce rosyjskiej - informuje w raporcie kwartalnym Grupa CCC.

W ślad za tym 6 kwietnia 2022 r. została podpisana warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce rosyjskiej do podmiotu spoza Grupy CCC za cenę 0,5 mln rubli. Natomiast 17 maja 2022 r. w związku ze zrealizowaniem się warunków zawieszających nastąpiła sprzedaż udziałów poza Grupę CCC. Firma szacuje, że na transakcji tej zrealizuje stratę na poziomie ok. 40,0 mln zł. Rozliczenie sprzedaży udziałów nastąpi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za I półrocze 2022 r.

To kolejna firma, która zdecydowała się na taki krok. Swoje rosyjskie biznesy sprzedały już McDonald’s (szczegóły TUTAJ), LPP, właściciel takich marek jak: Reserved, Sinsay, Croop, House oraz Mohito (szczegóły TUTAJ), Levi's oraz Starbucks.

Grupa CCC - I kw. 2022 r.

W I kwartale 2022 r. (luty-kwiecień) Grupa CCC wypracowała 1,9 mld zł przychodów (+33% rdr). Dynamiczny wzrost odnotowały wszystkie segmenty Grupy – zarówno w obszarze full-price, jak i off-price. Znaczący udział w przychodach, na poziomie 55%, utrzymał e-commerce, a dynamika sprzedaży (+19%) i rentowność EBITDA (6,6%) Miniony okres w Grupie CCC to także kolejny, skokowy wzrost marży brutto (+5,4 p.p.), która osiągnęła poziom 49%.

Jak informuje firma na tle branży istotnie wyróżniała się Grupy Modivo, do której należą szyldy eobuwie.pl oraz Modivo. W pierwszym kwartale roku obrotowego odnotowała ona 915 mln zł przychodów, dynamikę sprzedaży (+19% rdr) i rentowność EBIDTA (6,6%). Wysoką dynamikę w analizowanym okresie wygenerował szyld Modivo, osiągając wzrost sprzedaży o 68% rdr (do poziomu 162 mln zł), podczas gdy eobuwie.pl wypracowało przychody na poziomie 745 mln zł (+12% rdr). 

Z kolei szyld CCC wygenerował w ubiegłym kwartale przychody w wysokości 780 mln zł, co stanowi wzrost o przeszło 42% rdr. Co więcej, sprzedaż w bieżącym roku jest wyższa o 7% od przychodów wypracowanych przez ten brand w analogicznym kwartale 2019 roku (nieobarczonym pandemią i przy istotnie wyższej powierzchni handlowej).
 
Dynamiczne tempo rozwoju prezentuje także szyld HalfPrice, który wraz z początkiem maja obchodził swoje pierwsze urodziny. Na koniec Q1 2022 osiągnął on 119 mln zł przychodów, co stanowi 6% udziału w sprzedaży całej Grupy. Sieć obecna jest już na 7 rynkach, posiada 67 sklepów stacjonarnych, a od końca ubiegłego roku w Polsce działa również e-commerce HalfPrice.

Natomiast obroty DeeZee w okresie omawianego kwartału kształtowały się na podobnym do zeszłorocznego poziomie i wyniosły 26 mln zł. Szyld stawia na rozwój oferty odzieżowej oraz współpracę z platformami typu marketplace.

Joanna Hamdan 13849 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.