Sukces oferty publicznej Manufaktury Piwa Wódki i Wina

W ramach zakończenia oferty publicznej Manufaktury Piwa Wódki i Wina 18 maja 2022 r. dokonano przydziału prawie 70% akcji serii K. Pomimo trudnej sytuacji na rynku kapitałowym, gdy wiele innych ofert zostało zawieszonych, holding został dobrze przyjęty przez inwestorów.

Zdołał pozyskać ponad 7,5 mln zł w ramach oferty publicznej. Zdaniem ekspertów rynkowych to duży sukces.

- Bardzo dziękujemy za zaufanie okazane nam przez inwestorów. Cieszymy się z liczby złożonych zapisów na oferowane przez naszą spółkę akcje, co jest szczególnie cenne w tak trudnych warunkach rynkowych, z jakimi mieliśmy i mamy obecnie do czynienia. Daje nam to silny impuls do dalszego działania i rozwoju działalności. Zrobimy wszystko, żeby wykazać, że inwestorzy podjęli właściwą decyzję, i zachęcić nowych do zainteresowania się naszą spółką - powiedział Janusz Palikot, prezes MPWiW.

I dodał, że otoczenie rynkowe w ostatnich tygodniach było bardzo wymagające. Nie wszystkie spółki planujące debiut giełdowy sprostały wygórowanym oczekiwaniom inwestorów i kilka ofert publicznych nie doszło do skutku.

W ramach publicznej oferty Manufaktury Piwa Wódki i Wina przydzielono inwestorom 139.265 akcji nowej emisji serii K z oferowanych łącznie 203.371 walorów. Oznacza to realizację emisji na poziomie blisko 70%. Wszystkie akcje przydzielono w ramach transzy małych inwestorów, która została wyczerpana niemal w całości (ponad 94%). Cena emisyjna oferowanych papierów wynosiła 54 zł, co implikuje wartość 100% akcji spółki powyżej 300 mln zł.

Wpływy z przeprowadzonej oferty wyniosły ponad 7,5 mln zł brutto. Manufaktura Piwa Wódki i Wina zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii K w całości na kapitał obrotowy (wartość, którą otrzymamy, odejmując bieżące zobowiązania w stosunku do dostawców, pracowników, banków, z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, opłat oraz inne bieżące zobowiązania od wartości majątku obrotowego firmy).

W kolejnym kroku, po rejestracji podniesienia kapitałów w KRS spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie swoich papierów do obrotu na rynku NewConnect (rynek ten jest alternatywnym rynkiem obrotu papierami wartościowymi organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowane na nim są małe spółki o dużym potencjale wzrostowym - red.).

Intencją zarządu jest, jak podaje firma w informacji prasowej, aby akcje nowej emisji serii K oraz część akcji istniejących zadebiutowały w obrocie zorganizowanym w II lub III kwartale 2022 roku.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina tworzy holding alkoholowy z markami piwa regionalnego, konsolidując jednocześnie inne projekty alkoholowe. W ostatnich miesiącach spółka sfinalizowała przejęcie spółki Doctor Brew. Poza tym w skład Grupy MPWiW wchodzą także (bezpośrednio): Tenczyńska Okovita, Tenczynek Dystrybucja, Tenczynek Świeże, a niebawem po zakończeniu procesu przejęcia również Przyjazne Państwo oraz pośrednio Tenczynek Bezalkoholowe i BUH Distillery. W ramach planowanej rozbudowy zdolności produkcyjnych w 2023 roku przejęta ma zostać także spółka Browar w Niechanowie (obecnie partner biznesowy Emitenta, któremu zlecana jest część produkcji). Wszystkie podmioty w Grupie MPWiW pracują na rzecz maksymalizacji i konsolidacji wyniku. Poszczególne spółki tworzą unikatowy łańcuch wartości uzupełniających się produktów, wspierany przez spójny system sprzedaży oraz marketingu.