Kwiecień 2022 rekordowy pod względem ofert pracy

W kwietniu 2022 r. pracodawcy opublikowali aż 308 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To jeden z najwyższych wyników w historii badania firmy Element dla Grant Thornton.

Jak wynika z danych, w kwietniu 2022 r. pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali 308,4 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To piąty najwyższy wynik od wybuchu pandemii. To też o 9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to i tak liczba ofert była bardzo wysoka, a nawet o 7% więcej niż w kwietniu 2019 r., a więc przed wybuchem pandemii.

Warto jednak zaznaczyć, że w skali kraju dynamika roczna obniżyła się – z 30% w marcu do 9% w kwietniu. Częściowo to efekt statystyczny wysokiej bazy (porównujemy się do bardzo wysokiego wyniku z kwietnia 2021 r., kiedy gospodarka otwierała się po lockdownie).

W pewnej części to także efekt napływu uchodźców z Ukrainy do Polski. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, do 13 maja 2022 r. już 132 tys. tych osób podjęło w naszym kraju zatrudnienie. Ta liczba będzie prawdopodobnie rosnąć, ponieważ dodatkowe 360 tys. uchodźców w wieku produkcyjnym ma już wyrobiony PESEL, co uprawnia ich do podjęcia pracy i część z tych osób z pewnością z tego uprawnienia skorzysta. Wpływ uchodźców z Ukrainy jest więc dostrzegalny, ale – biorąc pod uwagę nadal ogromną liczbę ofert pracy – na razie jest bardzo niewielki.

– Pomimo pandemii, a teraz także wojny na Ukrainie, polski rynek pracy pozostaje bardzo silny. Pracodawcy nadal są aktywni – chętnie poszukują pracowników do swoich zespołów i robią to nie tylko częściej niż przed rokiem, ale też częściej niż trzy lata temu, a więc przed pandemią. Silne odbicie runku pracy widoczne w całym 2021 roku jest kontynuowane i kwiecień – a więc wysoka inflacja i wojna – nie zmienił tego obrazu.
Oczywiście, przedsiębiorcy będą musieli mierzyć się z wyzwaniami, jakie niosą wysokie ceny, wysokie stopy procentowe i ogólny wzrost niepewności gospodarczej, jednak wydaje się, że pozostają oni nadal optymistami, a ich firmy są przygotowane na przetrwanie ewentualnych trudności – podsumowuje Monika Smulewicz, partner outsourcing płac i kadr, Grant Thornton.

Na zachętę dla pracowników

W kwietniu 2022 r., podobnie jak w marcu, największy wzrost liczby ofert pracy rok do roku firma Element zanotowała wśród zawodów z branży IT (o 51% więcej niż w kwietniu 2021 r.) oraz wśród zawodów związanych z HR i rekrutacją (o 21%). W przypadku zawodów związanych z pracą fizyczną oraz wśród zawodów medycznych zanotowano nawet spadki odpowiednio -1% oraz -19%. Te spadki mogą być jednak efektem wysokiej bazy sprzed roku,
kiedy to popyt na pracowników ochrony zdrowia oraz pracowników fizycznych był bardzo wysoki.

W przypadku pracy fizycznej liczba ofert pracy rdr. - kwiecień 2021 vs. 2022 przedstawia się następująco: dla magazynierów w tym roku w czwartym miesiącu proponowano 6375 stanowisk, podczas gdy w 2021 o tej samej porze było ich 5105 (spadek -20%). Z kolei wakatów dla kasjera/sprzedawcy było w 20212 roku  8596, podczas gdy w kwietniu br. już 10744, co stanowi wzrost rdr. o 25%.

Grant Thornton donosi, że pracodawcy oferowali przyszłym pracownikom średnio 6,6 zachęt w jednej ofercie. To wzrost o 0,1 w porównaniu z marcem oraz jeden z najwyższych wyników w historii badania. Silny popyt na pracowników sprawia, że pracodawcy muszą oferować atrakcyjne – również w ujęciu pozapłacowym – warunki pracy kandydatom. Dlatego od kilkunastu miesięcy wyraźnie widać zwiększoną liczbę benefitów oferowanych pracownikom, np. kart sportowych, abonamentów medycznych czy szkoleń.

W kwietniu – prawdopodobnie za sporawą podejmowania zatrudnienia przez uchodźców z Ukrainy – w wielu zawodach zaczęło ubywać ogłoszeń o pracę. Wakatów nadal jest jednak mnóstwo. Co zrozumiałe, najwięcej aktywnych ogłoszeń dotyczy prostych prac, niewymagających wysokich kwalifikacji zawodowych czy znajomości języka polskiego. W kwietniu 2022 r. dla samych kierowców i kasjerów od ręki dostępnych było łącznie około 37 tys. wakatów. Po kilka tysięcy ofert czeka na magazynierów, pracowników produkcji, kelnerów i barmanów, pracowników budowy czy ochrony.

Jednak pracownicy zawodów specjalistycznych również mają w Polsce szanse na znalezienie zatrudnienia w swojej profesji. W kwietniu aktywnych było np. 4,1 tys. ogłoszeń dla programistów, 1,1 tys. dla fryzjerów, 0,9 tys. dla grafików. Są to zawody, w których nawet brak znajomości języka polskiego nie jest zwykle problemem.

Źródło: Grant Thornton. Zdjęcie: Shutterstock