Solidarność: jest po pandemii, powinny wrócić wolne niedziele

Związkowcy domagają się zmiany ustawy dopuszczającej powierzanie w niedziele pracownikom wykonywania czynności związanych z handlem, która została wprowadzona w ramach zwalczania COVID-19. Teraz "S" pisze list do premiera w tej sprawie.

W związku z zapowiedzianym przez Ministerstwo Zdrowia przekształceniem stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego od 16 maja br. Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” zwrócił się do Premiera RP z wnioskiem o pilną nowelizacje Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, polegającą na wykreśleniu z niej art. 15i.

Art. ten dopuszcza powierzanie w niedziele pracownikom lub zatrudnionym wykonywania czynności związanych z handlem polegających na rozładowaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby. Były dwa cele tego zapisu: umożliwienie niezakłóconego zaopatrzenia społeczeństwa w żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby w okresie obowiązywania różnego rodzaju restrykcji związanych z epidemią COVID-19.

- Obecnie jednak w handlu nie obowiązują praktycznie żadne poważne obostrzenia, a zapowiadane przekształcenie stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego wskazuje, że przewidywana jest dalsza poprawa sytuacji epidemicznej w kraju. Należy więc wskazać, że nie występują żadne merytoryczne przesłanki dla dalszego funkcjonowania art. 15 – uważa Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” .

I dodaje, że znaczna część sieci handlowych nadal korzysta z tego zapisu. Z informacji przekazywanych przez organizacje związkowe działające w poszczególnych sieciach handlowych wynika, że niedziele są wykorzystywane w placówkach handlowych do wykonywania takich czynności jak m.in. cząstkowe inwentaryzacje, sprzątanie sklepów czy przyjmowanie dostaw towaru.

- Jednocześnie sieci handlowe, nakazując pracownikom świadczenie pracy w niedziele, nie zwiększyły stanu zatrudnienia w poszczególnych sklepach, co przekłada się na mniejszą liczbę osób pracujących w pozostałe dni tygodnia i dalszy wzrost obciążenia pracowników obowiązkami – podkreśla związkowiec.

Wskazuje, że obowiązująca od 2018 roku ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele po wielu latach przywróciła pracownikom tej branży prawo do niedzielnego odpoczynku z rodzinami.

- W czasie pandemii znaczna część z nich została tego prawa ponownie pozbawiona. Nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia, aby ten stan trwał nadal. Dlatego też liczymy na szybkie przeprowadzenie nowelizacji, o którą wnioskujemy - dodaje Alfred Bujara.

Katarzyna Pierzchała 5103 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.