PIT po terminie - jak uniknąć kary?

Obowiązkiem każdego podatnika jest wywiązanie się ze złożenia zeznania rocznego w ustawowych terminach. W tym roku termin ten upłynął 2 maja. Przed ewentualną karą uchroni podatnika złożenie zaległego PIT-u oraz tzw. czynny żal.

W przypadku niezłożenia zeznania podatkowego w terminie, zgodnie z ustawą z 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, dalej KKS), podatnikowi grozi odpowiedzialność karno-skarbowa, co oznacza, że może być ukarany za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe.

Wykroczenie skarbowe grozi w sytuacji, gdy kwota, na którą została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publiczno-prawną nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 9 250 zł. Kara grzywny wyniesie wtedy od 185 złotych do 37 000 zł.

Jeżeli jednak uszczuplenie przekroczyło owe 9 250 zł, to podatnik może zostać oskarżony już o przestępstwo skarbowe. Wtedy grozi mu kara grzywny od 616,60 złotych do 4 932 800 zł oraz/lub kara pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Grzywny nie wyczerpują pełnej puli kar dla spóźnialskiego podatnika. W przypadku niezłożenia zeznania rocznego w przeznaczonym na to terminie, trzeba się także liczyć z koniecznością zapłaty, oprócz zaległości głównej, odsetek za zwłokę.

– Inne, negatywne konsekwencje „gapiostwa” to brak możliwości skorzystania z preferencyjnego rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, a także przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego – wylicza Szymon Kwasigroch z Systim.pl.

Przypomnijmy, że osoby, które uzyskują dochody z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, z przychodów kapitałowych (PIT-37, PIT-38 lub PIT-39) albo składają PIT-36 lub PIT-28 z uwagi na osiąganie przychodów z najmu, podnajmu czy dzierżawy, otrzymują przygotowane zeznania w systemie Twój e-PIT. Niezłożenie deklaracji na czas w takim przypadku nie wiąże się z żadną karą. Zeznanie zostanie bowiem automatycznie zaakceptowane i wysłane, nawet gdy sami nic z nim nie zrobimy.

Jednak - jak twierdzi specjalista z Systim.pl - zalogowanie się do systemu i sprawdzenie swojego zeznania jest bardzo wskazane. – Sprawdźmy, czy wszystkie pozycje się zgadzają. Dodatkowo będziemy mogli odliczyć ulgi oraz wskazać organizację, na którą można przekazać 1% podatku – dodaje.

Warto w tym miejscu nadmienić, że „luksusu” automatycznego wysyłania PIT-u nie mają osoby prowadzące swoją działalność gospodarczą. W świetle obowiązującego prawa podatkowego, muszą one swoje zeznanie złożyć samodzielnie.

Przed karą uratuje nas czynny żal

Co jednak zrobić, gdy podatnik spóźnił się ze złożeniem zeznania? Katalog czynności jest następujący - musi on najpierw złożyć zaległe zeznanie, później uregulować podatek wraz z należnymi odsetkami, a w dalszej kolejności złożyć „czynny żal” do urzędu skarbowego. „Czynny żal” to jedyny sposób na uniknięcie sankcji karno-skarbowej w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, jednak przy spełnieniu kilku warunków dla tej procedury.

– Zacznijmy od tego, że konieczne jest w tym przypadku popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, czyli niezłożenie zeznania w terminie. Oznacza to, że z procedury tej nie można korzystać z wyprzedzeniem. Ponadto, podatnik musi osobiście zawiadomić odpowiedni organ o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia – najlepiej na piśmie albo ustnie do protokołu. W tej sytuacji adresatem „żalu” jest Urząd Skarbowy – informuje ekspert.

Co istotne, zawiadomienie musi też zawierać kluczowe informacje i okoliczności dotyczące popełnionego czynu, czyli na przykład wskazywać osoby uczestniczące w popełnionym czynie bądź przyczyny złożenia PIT po terminie. Wyjaśnienie musi być prawdziwe i może dotyczyć przypadku losowego albo sytuacji osobistej. Równie ważne jest to, żeby złożenie donosu odbyło się przed wykryciem przestępstwa przez „skarbówkę” lub jego zgłoszeniem przez osobę trzecią. Trzeba też pamiętać, że z funkcji czynnego żalu można skorzystać tylko wtedy, jeśli wcześniej uiściliśmy w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Przy spełnieniu wszystkich tych warunków podatnik nie powinien obawiać się żadnej innej kary ze strony Urzędu Skarbowego.

Katarzyna Pierzchała 5103 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.