Rząd ogłasza koniec stanu epidemii w Polsce

Od 16 maja stan epidemii będzie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego - poinformował 6 maja minister zdrowia Adam Niedzielski.

Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 r. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Natomiast stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.

Podczas konferencji 6 maja Adam Niedzielski poinformował, że wrzesień będzie testem, w jakim miejscu jesteśmy z epidemią COVID-19. Dlatego co najmniej do tego czasu będziemy utrzymywać stan zagrożenia epidemicznego.

- Sytuacja, z którą będziemy mieli do czynienia – mówię tu o stanie zagrożenia epidemicznego – z jednej strony pozwala utrzymać pewnego rodzaju gotowość legislacyjną do wprowadzania różnych rozwiązań, z którymi mieliśmy do czynienia podczas stanu epidemicznego, ale jednocześnie wysyłamy bardzo ważny sygnał, który mówi, że sytuacja i nasza ocena ryzyka w tej sytuacji jest zdecydowanie lepsza - powiedział Adam Niedzielski.

I dodał, że cały czas będziemy uczulali i mówili o tym, że to jest takie symboliczne pomarańczowe światło, które mówi o tym, że możemy mieć do czynienia z odwróceniem tendencji. I będę zawsze powtarzał, że prawdziwym testem, w jakim miejscu jesteśmy z epidemią, będzie wrzesień, kiedy spodziewać się można w wyniku powrotu do szkół, do pracy, zwiększonej transmisji i też pewnej sezonowości, którą do tej pory obserwowaliśmy.

- Dlatego ten stan zagrożenia będziemy co najmniej do tego okresu wrześniowego utrzymywać - zapowiedział minister zdrowia.

Przypomnijmy. Od 28 marca nie ma już obowiązku zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek. Zniknął także obowiązek izolacji i kwarantanny.

PAP