Jeronimo Martins, operator Biedronki, rozdał 55 mln euro

Specjalne premie otrzymali pracownicy firmy w trzech krajach: w Portugalii, Polsce i Kolumbii.

Właściciel Biedronki zainwestował 55 mln euro w "premie nadzwyczajne" dla 80 000 pracowników operacyjnych (głównie ze sklepów i centrów dystrybucyjnych) w Portugalii, Polsce i Kolumbii.

Rada Dyrektorów firmy zatwierdziła propozycję przewodniczącego Pedro Soaresa dos Santosa dotyczącą przyznania tej premii, która została wypłacona w kwietniu jako wyraz uznania dla pracy i wkładu tych pracowników w wyniki firmy w 2021 roku.

W Portugalii indywidualna kwota premii wyniosła 550 euro i objęła ponad 21 tys. pracowników i była wypłacana dodatkowo do ich zmiennego miesięcznego wynagrodzenia oraz programów wsparcia pracowników i inicjatyw skupiających się na opiece zdrowotnej, edukacji i dobrobytu rodziny. Łącznie premie wyniosły ponad 11 mln euro.

Ponadto w 2021 r. Jeronimo Martins zainwestowało ponad 25 mln euro w zmienne miesięczne wynagrodzenie pracowników operacyjnych w Portugalii i około 5 mln euro w programy odpowiedzialności społecznej przeznaczone dla jej pracowników w tym kraju (wzrost o 44% w porównaniu z zainwestowanymi 3,2 mln euro w 2020 r.). Biorąc pod uwagę wszystkie premie wypłacane pracownikom w trzech lokalizacjach geograficznych, firma zainwestowała 217 mln euro (co odpowiada około 70% zysków z poprzedniego roku).

Jerónimo Martins zatrudnia w Portugalii ponad 34 000 osób, a łącznie ponad 123 000 pracowników w trzech krajach, w których prowadzi działalność czyli Portugalii, Polsce i Kolumbii.

Jeżeli chodzi o Polskę to 55 000 pracowników Biedronki otrzymało przed Wielkanocą premię w wysokości po 2 800 zł. Nagrodą zostali objęci pracownicy zarówno w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych i biurach, ale pracujący na stanowiskach niemenedżerskich. Jak podkreśla Biedronka, tegoroczna wartość nagrody była wyższa o 300 zł od zeszłorocznej, a co za tym idzie najwyższa w historii sieci.

Dodatkowo od 1 stycznia br. ponad  60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych Biedronki otrzymało podwyżki, na które w skali roku przeznaczono ponad 142 mln zł. Wynagrodzenie pracowników wzrosło od 200 do 250 zł. Następnie sieć przyspieszyła proces przeglądu wynagrodzeń i podwyższyła pensje pracownikom centrali, biur regionów oraz centrum usług wspólnych. Tą podwyżką z kolei objętych zostało prawie 3000 pracowników, a Biedronka przeznaczyła na ten cel ponad 20 ml zł w skali roku.

Joanna Hamdan 13685 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.