Dino z wysokim wzrostem obrotów i wizyt w sklepach

- Szybki wzrost skali działalności otwiera przed nami wiele możliwości - zapowiada Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska.

W I kwartale br. sieć konsekwentnie zwiększała skalę swojej działalności, otwierając 66 nowych marketów (wobec 59 rok wcześniej). Ekspansja geograficzna w połączeniu - jak podkreśla sieć - z atrakcyjną ofertą produktową skutkowała wzrostem liczby wizyt klientów w sklepach Dino o 32% w stosunku do I kw. 2021 r. oraz  wzrostem obrotów o 39,6%, do 3,85 mld zł, przy wzroście sprzedaży like-for-like, czyli w sklepach istniejących od ponad roku, o 20,4%.

- Zagęszczamy sieć naszych marketów tak, aby znajdowały się blisko miejsc zamieszkania klientów, ułatwiając im realizację codziennych zakupów spożywczych. Szeroka oferta różnorodnych i korzystnych cenowo produktów pozwala nam trafnie odpowiadać na potrzeby konsumentów, którzy okazują sieci Dino coraz większe zaufanie - mówi Izabela Biadała, członek zarządu.

Obecnie Dino koncentruje się na dalszej dynamicznej ekspansji, z uwzględnieniem wszystkich rejonów Polski. Jak podaje sieć nakłady inwestycyjne przeznaczone na ten cel w I kwartale br. wyniosły 336 mln zł. Na koniec marca sieć liczyła 1880 sklepów (wobec 1532 rok wcześniej)., osiągając w ujęciu rocznym ponad 23-procentowy wzrost powierzchni sali sprzedaży. Równocześnie zatrudnienie w Grupie Dino wzrosło w ciągu 12 miesięcy o 6,5 tys. osób, do 33,4 tys. Wynik EBITDA wyniósł blisko 333 mln zł i był o 37,1% wyższy niż w I kw. 2021 r.

Dino zapewnia także, że sukcesywnie realizuje inwestycje proekologiczne, zwiększające udział zielonej energii w ogólnym zużyciu energii elektrycznej przez Grupę Dino. Zgodnie z przyjętą strategią, w I kwartale br. kolejne 82 markety Dino zostały wyposażone w panele fotowoltaiczne, a w ciągu minionych 12 miesięcy liczba takich obiektów zwiększyła się o blisko 400 (czyli 80%), do 884. W efekcie ilość energii elektrycznej wytworzonej przez Dino ze słońca wzrosła w ciągu roku blisko 6-krotnie, do 23,5 GWh w I kwartale br.

- Ostatnie miesiące to czas intensywnego rozwoju naszej sieci. Szybki wzrost skali działalności otwiera przed nami wiele możliwości i przybliża nas do osiągnięcia założonego na 2022 r. celu, jakim jest otwarcie większej liczby nowych marketów niż w 2021 r. Standardem stała się obecność instalacji fotowoltaicznych na dachach nowych sklepów należących do Spółki - podsumowuje Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska.

Joanna Hamdan 13685 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.