Henkel szuka oszczędności i zlikwiduje 2 tys. miejsc pracy

Koncern zamierza dokonać fuzji dywizji kosmetyków i detergentów, a efektem zmian ma być likwidacja części stanowisk w działach sprzedaży i administracji. Ponadto sprawdzane są marki firmy o łącznych obrotach 1 mld euro. W perspektywie średnioterminowej grupa chce zaoszczędzić 500 mln euro.

Grupa Henkel przystąpiła do usprawnienia swoich struktur w ramach połączenia dwóch dywizji dóbr konsumpcyjnych Beauty Care oraz Home & Laundry Care. Jak informuje "Lebensmmitel Zeitung", działania te dotyczą około 2 tys. pracowników na całym świecie - głównie z działów sprzedaży i administracji. Henkel nie poinformował jednak, ile dokładnie miejsc pracy zostanie zlikwidowanych np. w Niemczech. Nowa struktura powinna przynieść oszczędności netto w wysokości około 250 mln euro do końca 2023 roku. W tym samym okresie Henkel spodziewa się jednorazowych wydatków w wysokości około 350 mld euro.

Zdaniem Henkla synergie pomiędzy dywizjami, które w przyszłości będą występować razem jako marki konsumenckie, powinny być wykorzystywane w szczególności w sprzedaży i administracji, a także w łańcuchu dostaw i marketingu. W perspektywie średnioterminowej grupa chce zarobić 500 mln euro brutto.

Portfel marek o łącznych obrotach 1 mld euro pod lupą

Henkel przyspiesza również zmiany w portfolio: producent Persil i Schwarzkopf sprawdza produkty i marki, których sprzedaż sięga 1 mld euro. Mają być sprzedane lub wycofane. – W dziale kosmetycznym działalność biznesowa stanowiąca około 5% sprzedaży produktów do pielęgnacji urody w 2021 r. zostanie przerwana w ciągu roku – ogłosił Henkel. Było to widoczne już w pierwszym kwartale zeszłego roku. Sprzedaż dywizji spadła o 1,2% - wynika to w dużej mierze z działań portfelowych w zakresie pielęgnacji ciała, przyznała Grupa.

W przypadku pionu marek konsumenckich, który jest obecnie tworzony pod kierownictwem Wolfganga Königa, wiceprezesa odpowiedzialnego za pion Beauty Care, Henkel spodziewa się wzrostu organicznego na poziomie 3-4% i „skorygowanego zwrotu ze sprzedaży w średnim przedziale dziesięciu procent”. Henkel jest obecnie daleko od tych założeń. W związku z wysokimi kosztami materiałów Grupa zrezygnowała z dotychczasowych prognoz. Henkel spodziewa się jednocyfrowego zwrotu ze sprzedaży zarówno dla działu kosmetyków, jak i branży detergentów. W przypadku grupy Henkel nadal oczekuje marży EBIT na poziomie od 9 do 11%. Ostatni raz marża spółki DAX była na tak niskim poziomie w 2010 roku.

Wycofanie z Rosji i dodatkowe koszty

Ze względu na wzrost w „przedziale średnio 20-procentowym” kosztów materiałów producent Persil i Schwarzkopf spodziewa się dodatkowych wydatków w wysokości około 2 mld euro za cały rok – to około dwa razy więcej niż zakładano na początku roku, powiedział Carsten Knobel, dyrektor generalny Henkla. Wcześniej oczekiwano wzrostu w dolnym 10-procentowym zakresie. – Przeciwdziałamy temu rozwojowi za pomocą ukierunkowanych środków zaradczych, w szczególności dalszych podwyżek cen i wzrostu wydajności – powiedział Knobel.

Decyzja o wycofaniu się z Rosji wywiera również presję na biznes. Zaniechanie działalności w Rosji i na Białorusi ma wpływ na roczną sprzedaż wynoszącą około 1 mld euro, powiedział Knobel. Jeśli chodzi o sprzedaż w bieżącym roku, grupa spodziewa się wzrostu do 5,5% ze względu na wzrost cen. W przypadku branży kosmetycznej, która skurczyła się w pierwszym kwartale, Henkel spodziewa się spadku sprzedaży nawet o 5%.

Źródło: Lebensmmitel Zeitung