Netto na pomoc uchodźcom

Dzięki środkom Fundacji Salling, do której należy m.in. sieć w Polsce, wsparcie uzyska co najmniej 100 lokalnych inicjatyw na rzecz ukraińskich dzieci i ich opiekunów w zakresie edukacji, zdrowia i integracji społecznej.

W tym celu Netto postanowiło zainicjować program Sąsiedzka Pomoc. Środki na ich realizację przekazała Fundacja Salling, która od 2012 r. przeznaczyła już ponad miliard koron duńskich m.in. na kulturę, sport, edukację i działalność charytatywną, a teraz angażuje się we wsparcie również uchodźców z Ukrainy. Partnerem społecznym akcji został Związek Ukraińców w Polsce.

- Chcemy, by środki w kwocie 1 250 000 zł, które na realizację programu Sąsiedzka Pomoc przekazała Fundacja Salling, trafiły na grunt lokalny, umacniając te społeczności. W ramach budżetu, planujemy wsparcie co najmniej 100 lokalnych inicjatyw na rzecz dzieci i ich opiekunów, w zakresie edukacji, zdrowia i integracji społecznej - mówi Patrycja Kamińska, PR manager Netto Polska.

I dodaje, że Sąsiedzka Pomoc to odpowiedź na liczne prośby, które od chwili wybuchu wojny na Ukrainie trafiają do sieci z różnych stron Polski, od różnych osób, organizacji, rad osiedli, fundacji, reprezentantów samorządów i wielu innych podmiotów.

- Jesteśmy proszeni o sfinansowanie zajęć dodatkowych dla ukraińskich dzieci, wyprawek szkolnych, leków czy o pomoc w pokryciu kosztów utrzymania uchodźców. Teraz mamy konkretny budżet, by wesprzeć znaczną część tych próśb - informuje Patrycja Kamińska.

By zgłosić wniosek, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie https://sasiedzkapomoc.netto.pl. Co tydzień wybranych zostanie kilka inicjatyw, które otrzymają niezbędne środki finansowe. Wnioski przyjmowane będą do końca czerwca.

Ponadto w ramach pomocy ofiarom wojny Netto już wcześniej nawiązało współpracę z Caritas Polska, któremu przekazało środki higieny osobistej, żywność z długim terminem przydatności do spożycia, koce, kołdry i ręczniki na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy. Sieć obniżyła też ceny wybranych produktów w sklepach przy granicy z Ukrainą oraz umożliwiła prowadzenie zbiórek żywności podmiotom, które robią to z myślą o Ukraińcach.

Joanna Hamdan 13685 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.