Stokrotka z ponad miliardem euro przychodów

Taki wynik osiągnęła należąca do Grupy Maxima sieć.

Jeżeli chodzi o całą Grupę Maxima to w 2021 r. konsekwentnie rosła i rozwijała się, zwiększając przychody o 6,1% do 4 485 mln euro. EBITDA po wyłączeniu pozycji jednorazowych wyniosła 364,5 mln euro, czyli o 10,1 mln euro mniej niż w 2020 roku. Wpływ na EBITDA miały rosnące wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, koszty wejścia na polski rynek e-commerce, a także zmiany podatkowe w Polsce.

Jeżeli chodzi o nasz kraj to w 2021 r. Stokrotka powiększyła się o 81 nowych sklepów, zwiększyła przychody o 14,6% (przy stałych kursach wymiany) i przekroczyła 1 mld przychodów z roczną sprzedażą na poziomie 1 087 mln euro.

W krajach bałtyckich przychody Grupy wzrosły o 4% i osiągnęły 3,19 mld euro. W Bułgarii przychody T-Market wyniosły 197 mln euro, czyli 8,0% wzrostu w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2021 r. także Barbora.pl, operator e-commerce Grupy Maxima, rozpoczął działalność w Polsce i z powodzeniem odpowiadał na dalszy wzrost popytu na zakupy spożywcze online w krajach bałtyckich. Co za tym idzie sprzedaż e-commerce Grupy wzrosła o 48,8% w porównaniu do roku poprzedniego.

W 2021 r. spółki Grupy Maxima zainwestowały 108 mln euro w środki trwałe, co daje 2,4% całkowitych przychodów Grupy. Oznacza to 22-proc. wzrost w porównaniu z 89 mln euro w 2020 r. Główne inwestycje poczyniono w zakresie otwierania nowych sklepów i przebudowy już istniejących. Liczba sklepów Grupy Maxima osiągnęła 1 412, w porównaniu z 1 323 na koniec grudnia 2020 r.

W wywiadzie udzielonym HandelExtra.pl w styczniu tego roku Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Stokrotki, informował, że tempo ekspansji Stokrotki bardzo przyśpieszyło w ciągu ostatnich lat. Sieć otworzyła w 2020 r. 93 sklepy, w 2021 - została przekroczona liczba 100 nowych placówek. Plany na 2022 r. są bardzo ambitne, zakładamy otworzenie prawie 150 nowych sklepów. - Wszystko więc na to wskazuje, że niebawem czeka nas kolejne, jubileuszowe otwarcie sklepu numer 900, a magiczny 1000. sklep Stokrotki będzie już tylko na wyciągnięcie ręki - mówił [szczegóły tutaj].

Joanna Hamdan 13844 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.