Aldi uruchamia programy pomocowe

Skierowane są one do pracowników sieci z Ukrainy i ich rodzin.

- W dwóch pierwszych dniach od wybuchu wojny odbyliśmy osobiste rozmowy z każdym z naszych ukraińskich pracowników, przydzielając każdemu z nich opiekuna, by poza ujednoliconym wachlarzem działań odpowiedzieć także na ich indywidualne potrzeby. Sytuacja każdego z naszych pracowników jest inna, chcemy zapewnić im najskuteczniejsze wsparcie, jakiego teraz potrzebują. Działamy zgodnie z naszą filozofią: prosto, rzetelnie i z głębokim poczuciem odpowiedzialności - mówi Anna Goleniowska, dyrektorka obszaru zasobów ludzkich Aldi w Polsce.

Aldi wypracowało trzy różne programy pomocowe, indywidualnie dobierane do potrzeb pracowników, w zależności od ich sytuacji: inny dla pracowników wyjeżdżających do Ukrainy, którzy w Polsce są sami, inny dla tych, którzy wyjeżdżają, zostawiając w Polsce swoją rodzinę lub bliskich oraz trzeci dla tych, którzy pozostają w Polsce i ściągają do naszego kraju swoje rodziny. Ostatni pakiet obejmuje również wszystkich pracowników Aldi, którzy przyjmują uchodźców.

Jak zapewnia sieć w każdym z programów ukraińscy pracownicy Aldi w Polsce będą mieli zmienione umowy czasowe na czas nieokreślony, a osoby przyjmujące uchodźców otrzymają specjalnie, wielokrotne doładowania kart przedpłaconych o wartości od 1000 zł na zakupy w sklepach sieci, dodatkowy urlop na zajęcie się najważniejszymi własnymi sprawami oraz wsparcie legislacyjne w zakresie formalności związanych z legalizacją pobytu w Polsce, czy uzyskania pozwolenia na pracę dla najbliższych.

Sieć przygotowała także skróconą ścieżkę zatrudnienia nie tylko dla rodzin swoich ukraińskich pracowników, ale dla wszystkich obywateli Ukrainy ubiegających się o pracę i chcących uzyskać zatrudnienie w ALDI w Polsce.

- Jesteśmy wstrząśnięci tym, co spotkało naszych ukraińskich sąsiadów, potępiamy agresję i zrobimy co w naszej mocy, by pomóc zatrudnionym u nas obywatelom Ukrainy. Dlatego poza wspólnym dla nich wszystkich pakietem działań wspieramy każdego z naszych pracowników z osobna. Chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i ułatwić organizację życia im i ich rodzinom - komentuje Anna Goleniowska.

Aldi oferuje również darmowy półroczny pakiet medyczny dla rodzin pracowników z Ukrainy, którzy podjęli decyzje o powrocie do Ukrainy. Sieć zapewni także pomoc psychologiczną i emocjonalną dla wszystkich swoich pracowników, niezależnie od narodowości. 

- Sytuacja jest bardzo stresogenna i uderza w fundamentalne wartości ludzkie, jak poczucie bezpieczeństwa, czy troska o najbliższych i o przyszłość. Wiemy, że w takich chwilach niezbędne jest wsparcie na wielu płaszczyznach i chcemy je zapewnić wszystkim naszym pracownikom - informuje Anna Goleniowska.

Dyskonter podkreśla, że pomoc nie jest jednorazowa, a zaplanowana na kilka najbliższych miesięcy.

Ponadto w ramach sprzeciwu wobec działań Rosji przeciwko wolnej Ukrainie sieć wycofała ze sprzedaży produkty pochodzenia rosyjskiego, w sklepach w województwie lubelskim oraz podkarpackim obniżyła ceny najczęściej kupowanych produktów, które w licznych zbiórkach przekazywane są potrzebującym przy granicy z Ukrainą oraz zdecydowała się na otwarcie sklepów w wymienionych województwach w niehandlowe niedziele.

Jak informuje Aldi sieć rozwija kolejne inicjatywy mające na celu wsparcie ukraińskich uchodźców, pozostając w tym celu w kontakcie z organizacjami pomocowymi oraz z całą Grupą Aldi Nord.

Joanna Hamdan 13855 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.