Grupa Żywiec ze wzrostem zysku o ponad połowę

Zysk netto w 2021 r. pozostaje poniżej tego osiągniętego w 2019, ale za to w porównaniu z 2020 r. Grupa odnotowała wzrost o 52%. Wyzwaniem dla producenta były zwyżki kosztów działalności związanych z inflacją, wyższymi cenami energii, surowców, opakowań i rosnącymi kosztami pracy.

Grupa Kapitałowa Żywiec opublikowała sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy w tym okresie spadły o 7,6% i wyniosły 3467 mln zł (dla porównania w 2020 r. osiągnęły 3753 mln zł).

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 28,2% i wyniósł 439 mln zł (w 2020 r. - 343 mln zł.).

W 2021 r. Grupa Kapitałowa Żywiec osiągnęła 407 mln zł zysku netto, co po wyłączeniu 190 mln zł jednorazowego efektu zwrotu nadpłaconej akcyzy od piw smakowych nadal pozostaje 8% poniżej 234 mln zł zysku netto osiągniętego przed pandemią w 2019 r. Jednak w porównaniu do wyniku z 2020 r. (233 mln zł), skorygowanego o jednorazowy wpływ z tytułu sprzedaży aktywów w kwocie 91 mln zł, Grupa odnotowała wzrost zysku netto o 52%.

Inflacja i oszczędności

W 2021 r. Grupa Żywiec funkcjonowała, jak większość producentów, w nieprzewidywalnych warunkach. Firma znalazła się pod presją wzrostu kosztów działalności związanych z inflacją cen energii, surowców, opakowań i kosztów pracy. Ponadto ograniczenia aktywności społecznej, handlu i gastronomii w pierwszej połowie roku, fatalna pogoda w kluczowym dla sprzedaży okresie wakacyjnym oraz wyraźne zmiany w strukturze kanałów sprzedaży wpłynęły negatywnie na sprzedaż piwa i przychody Grupy. Pozytywny jednorazowy wpływ na wysokość zysku operacyjnego miał zwrot nadpłaconej akcyzy od piw smakowych.

– W minionym roku zwiększyliśmy przychody z każdego hektolitra piwa dzięki wzrostowi sprzedaży piw premium oraz bardzo dobrym rezultatom innowacji. Żywiec Jasne Lekkie to najlepiej sprzedająca się nowość w kanale tradycyjnym i nowoczesnym - mówi Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec. I dalej informuje, że wzrosty w segmencie premium nie zrównoważyły jednak spadków sprzedaży lagerów, szczególnie w segmencie ekonomicznym.

- Na rynku wyraźnie widać, że konsumenci coraz chętniej sięgają po lżejsze, często smakowe piwa, które, mimo konsekwentnego wzrostu, w dalszym ciągu stanowią mniejszą część rynku. Dominujący dotąd lager znacząco traci na popularności, szczególnie wśród młodszych konsumentów. Dodatkowo w ubiegłym roku spadła sprzedaż piwa w kanale tradycyjnym. Wszystkie te czynniki przełożyły się na spadek przychodów. Działamy w niespotykanych dotąd warunkach drastycznego wzrostu kosztów, których wpływ na wynik w krótszym okresie staramy się ograniczać wieloma inicjatywami oszczędnościowymi. Przy jednoczesnym spadku rynku i wzroście kosztów oraz obciążeń podatkowych związanych z podwyżkami akcyzy stanowi to duże wyzwanie dla dalszego rozwoju branży i dla utrzymania inwestycji i rentowności – tłumaczy Simon Amor.

Innowacje i nowości

W czasie przedłużającej się pandemii Grupa skupiała się na wzmacnianiu marek, strategii kanałów sprzedaży i rozwoju oferty produktowej w rosnących segmentach rynku jak piwa premium, bezalkoholowe i smakowe. Wprowadzone na rynek innowacje jak Żywiec Jasne Lekkie, Desperados Virgin 0.0.% czy Desperados Margarita to tegoroczni liderzy wśród piwnych nowości.

Jednocześnie firma wdrożyła zarządzanie scenariuszowe, aby elastycznie reagować na zmieniające się otoczenie wynikające z pandemii, regulacji i zmian w oczekiwaniach klientów.

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju „Warzymy lepszy świat”, Grupa Żywiec ograniczyła emisję CO2, kontynuowała działania w zakresie ograniczenia zużycia wody, zwiększenia udziału zrównoważonych surowców w produkcji oraz promocji recyklingu. Spółka rozwinęła ofertę bezalkoholową oraz działania edukacyjne.