Delko na zakupach, wyda 600 tys. zł

Zarząd spółki poinformował, że 10 lutego spółka podpisała umowę zakupu od Leszka Lecha 198 udziałów w spółce PH Delta, która jest właścicielem sieci Dobry Sklep. Cena transakcji wynosi 600 tys. zł.

Zdaniem zarządu, nabycie udziałów w spółce wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Delko, jej przychody i wyniki finansowe.

PH Delta prowadzi działalność gospodarczą polegającą na hurtowym i detalicznym obrocie artykułami spożywczymi.

Delko poprzez jednostki zależne prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach z żywnością (75 sklepów), sprzedaż detaliczną w sklepach ze środkami czystości oraz dystrybucję hurtową środków higienicznych, papieru toaletowego, mydła, detergentów, środków dezynfekcyjnych do ponad 18 tys. firm, urzędów i sklepów w Polsce. Sklepy należące do Grupy znajdują się w południowej części kraju.

Joanna Hamdan 13995 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.