Glovo neutralne klimatycznie

Firma ogłosiła, że zrealizowała swój cel, jakim jest neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla.

Glovo zobowiązało się do tego w grudniu 2019 roku, a 100% celu neutralności w całym łańcuchu wartości osiągnęło w zaledwie dwa lata, wraz z końcem 2021 roku. Cele ekologiczne firmy zostały również potwierdzone przez organizację Science Based Targets. Oznacza to, że strategia Glovo wykazuje zgodność z wymaganiami Porozumienia Paryskiego i sprzyja redukcji tempa ocieplenia na poziomie poniżej 1,5°C.

Tym samym Glovo, obecne w 25 krajach na całym świecie, stało się pierwszą firmą branży delivery, która osiągnęła neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Ponadto Glovo jest częścią akceleratora ONZ Global Compact Climate Ambition Accelerator i oficjalnym sygnatariuszem The Climate Pledge (TCP), zobowiązując się tym samym do dekarbonizacji i osiągnięcia zerowej emisji do 2040 roku lub wcześniej.

- Osiągnięcie celu, jakim jest neutralność klimatyczna, to początek ekologicznej podróży Glovo. Uważamy, że jest to minimum, które każde przedsiębiorstwo powinno zrealizować, by zapewnić sobie długoterminową działalność na naszej planecie. Jesteśmy wdzięczni firmom takim jak Pachama, które dzięki innowacyjnej technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję i obrazy satelitarne, weryfikują wiarygodność programów ochrony lasów, przyczyniając się do niezawodnego równoważenia naszej emisji dwutlenku węgla - mówi Sébastien Pellion, head of social impact & sustainability w Glovo.

Glovo rozpoczęło wypracowywanie neutralności od zmierzenia pośrednich i bezpośrednich emisji CO2, by lepiej poznać ich źródło oraz natężenie. Jak informuje firma ograniczenie stosowania nieekologicznych opakowań i odpadów spożywczych doprowadziło do znacznej redukcji emisji (1 868 ton ekwiwalentu CO2 w 2021 roku). Nastąpił również wzrost wydajności dostaw realizowanych za pomocą pojazdów elektrycznych. Ich odsetek we flocie Glovo w latach 2020-2021 wzrósł o 2,24%.

Dalsze zmniejszanie produkcji dwutlenku węgla stało się możliwe również dzięki nawiązaniu stałej współpracy z organizacją Pachama, wspierającą firmy w realizacji wyznaczonych celów ekologicznych. Na wspólne działania składał się zakup „kredytów węglowych”, wspierających przede wszystkim programy ochrony lasów prowadzone przez Brazil Nuts Concessions in Madre de Dios w Peru oraz Jari Pará Forest Conservation Project w Brazylii. Każdy z tych programów do końca 2020 roku zrównoważył ślad węglowy Glovo łącznie o 25% (34 321 ton ekwiwalentu CO2 w 2020 roku).

Z kolei dzięki partnerstwu z South Pole, nawiązanym w 2021 roku, Glovo rozszerzyło zakres inicjatyw kompensacyjnych, by objąć nimi 100% emisji w całym łańcuchu wartości (82 028 ton ekwiwalentu CO2 w roku 2021). Niektóre z inicjatyw realizowane są na rynkach Glovo takich jak Kenia i Ghana. Obejmują ochronę lasów, zrównoważone rolnictwo, energooszczędne kuchenki, energię odnawialną i wiele innych.

Na tym jednak Glovo nie poprzestaje i chce doprowadzić do jeszcze większego obniżenia emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Jednym z postulatów firmy jest włączenie ekologicznych opakowań do ponad 92% zamówień, wymiana większości pojazdów na zeroemisyjne oraz pozyskiwanie 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (z przeznaczeniem dla m.in. kuchni, biur, mikrocentrów logistycznych).

Firma wskazała te cele w ramach działań z Science Based Targets (SBTi), która wspiera firmy w ustalaniu i realizacji celów opartych na nauce, zapewniających jasno określoną ścieżkę redukcji emisji zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego. Są one zgodne z priorytetem w postaci zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na poziomie niezbędnym do utrzymania poziomu globalnego ocieplania poniżej 1,5°C. Obejmują one wzrost rocznej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z 7% w 2020 roku do 100% do 2030 roku oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z całego łańcucha wartości (ze wskazaniem na marnotrawienie żywności, opakowania i transport) o 42,12% do 2030 roku.

Glovo, w ramach działań pro klimatycznych, chce do 2030 roku wdrożyć poniższe cele. Ich realizacja składa się na osiągnięcie założeń ważnych dla firmy:

- Zrównoważona flota pojazdów, w której ponad 67 proc. stanowić będą pojazdy zeroemisyjne. Aktualnie 5 krajów, w których obecne jest Glovo posiada floty z minimum 40 proc. tego typu pojazdów. Są nimi Kirgistan, Włochy, Ukraina, Kazachstan i Hiszpania.

- 30% zamówień łączonych będzie w pakiety dostaw, by zmniejszyć odległość pokonywaną przez kurierów.

- Ponad 92% zamówień zostanie dostarczonych w ekologicznych opakowaniach. W 2019 roku, Glovo stworzyło dedykowaną platformę e-commerce dla małych i średnich przedsiębiorstw, dającą możliwość zakupu prawie 2 milionów sztuk tego typu opakowań. Platforma działa na ternie Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Maroka i Chorwacji.

- 10% zamówień pochodzić będzie z nadwyżek żywności. Tylko w 2021 roku zaoszczędzono w ten sposób ponad 300 000 kg odpadów spożywczych, co zostało zmienione w 579 000 posiłków dostarczonych za pośrednictwem Glovo Access.

- Dziś, wraz z zatwierdzeniem przez SBTi naszych celów w redukcji emisji dwutlenku węgla, podnosimy poziom działań w zakresie zmian klimatycznych. Ten ambitny, ale wciąż realistyczny plan pozwoli nam oddzielić rozwój firmy od produkcji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości. Zagwarantuje, że łagodzenie zmian klimatu pozostanie kluczowym elementem naszej ogólnej strategii i wyznaczy jasny plan działania dla wszystkich zespołów Glovo w celu redukcji śladu węglowego. Jesteśmy podekscytowani wyzwaniem, przed którym stoimy. To chęć przekształcenia działalności Glovo oraz podobnych do nas firm tak, byśmy wszyscy stali się częścią rozwiązania zatrzymującego globalne ocieplenie poniżej 1,5°C do końca wieku - podsumowuje Sébastien Pellion.