Żywiec Zdrój neutralny plastikowo

Firma ponownie zrealizowała zobowiązanie zbiórki 100% plastiku.

Żywiec Zdrój kolejny raz z rzędu zrealizował zobowiązanie złożone na Szczycie Klimatycznym COP24. Ekwiwalent całego plastiku wprowadzonego przez firmę na rynek w 2021 roku został zebrany i poddany recyklingowi.

- Zależy nam, by czerpiąc z natury to, co najlepsze, z równym zaangażowaniem działać na rzecz środowiska. Jako lider rynku wody butelkowanej w Polsce podejmujemy działania na rzecz efektywnego recyklingu butelek. Kolejny rok zbiórki 100% plastiku, jaki wprowadziliśmy na rynek, to praktyczny wymiar odpowiedzialności za nasze produkty, w tym także za ich opakowania - mówi Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.

- Jesteśmy niezwykle wdzięczni konsumentom, którzy dostrzegając w zużytych butelkach potencjał cennego surowca, prawidłowo z nimi postępują, czyli odpowiedzialnie segregują odpady. W ten sposób także przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia - dodaje.

Podobnie jak w poprzednim roku, zbiórkę przeprowadzono dzięki współpracy z organizacją odzysku opakowań – Rekopol, która w imieniu marki realizuje prawny obowiązek zbiórki i recyklingu m.in. tworzyw sztucznych.

To także istotne działanie na rzecz poprawy poziomu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w Polsce, wynikające z zobowiązania ogłoszonego przez Żywiec Zdrój na Szczycie Klimatycznym ONZ w 2018 roku. Firma konsekwentnie podejmuje działania w kierunku wprowadzenia odpowiedniego systemu depozytowego na opakowania napojowe, aby surowiec jakim jest plastik był właściwie zagospodarowany. Zdaniem Żywiec Zdrój niezbędne jest jednak w tym celu wprowadzenie odpowiednich, prawnych regulacji, tak aby osiągać wysoki poziom zbiórki plastiku w skali kraju. Pozwoliłyby one branży zbudować sprawne rozwiązanie, istotne nie tylko dla producentów, ale przede wszystkim – dla środowiska i całej gospodarki.

Joanna Hamdan 14027 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.