Oświadczenie Kaufland Polska po decyzji UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje na mocy których nałożył na sieć sklepów Kaufland dwie kary w łącznej wysokości 140 mln zł. Co na to Kaufland? Oto oświadczenie.

Kaufland wymagał od dostawców obniżenia ceny produktów rolnych i spożywczych już po ich sprzedaży, nieuczciwie wykorzystując swoją przewagę kontraktową, uznał UOKiK. W wydanych pod koniec grudnia 2021 r. dwóch decyzjach wobec sieci Kaufland UOKiK nałożył na sieć kary w wysokości 140 mln zł.

4 stycznia Kaufland wydał własne oświadczenie. Publikujemy je w całości.

"Nasza firma od 20 lat skupia się na dostarczaniu klientom towarów najwyższej jakości. Z dużą uwagą podchodzimy również do budowania dobrych relacji z naszymi partnerami biznesowymi, a podczas współpracy kierujemy się zasadą wzajemnego zaufania i szacunku.

Od samego początku w obu postępowaniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wykazywaliśmy pełną wolę współpracy i chęć wypracowania porozumienia. Jesteśmy przekonani, że nasze działania odpowiadały obowiązującym przepisom, jednak ze względów ostrożnościowych dopasowaliśmy je do uwag podnoszonych przez Urząd. Do dnia 3 stycznia 2022 r. do naszej sieci nie wpłynęły oficjalne decyzje wydane przez Prezesa UOKIK. Do zarzutów przedstawionych przez w/w Urząd będziemy mogli odnieść się po otrzymaniu i analizie wydanych decyzji.

Odnosząc się do decyzji za błędne oznakowanie warzyw krajem pochodzenia podkreślamy, że priorytetowo traktujemy transparentność i rzetelność informacji udzielanych klientom. Aby ograniczyć ryzyko błędu w oznaczeniach kraju pochodzenia warzyw i owoców, wdrożyliśmy rozwiązanie, które wykracza poza praktyki przyjęte w branży – elektroniczne etykiety cenowe. Tym samym informacje o cenie i pochodzeniu produktów są regularnie i automatycznie aktualizowane w naszych sklepach.

Ponadto wdrożyliśmy szereg wytycznych i procedur, które mają zagwarantować prawidłowość udzielanych informacji. Zgodnie z polityką firmy wszystkie oznaczenia podlegają regularnej kontroli zarówno pracowników sklepów, Działu Rewizji sieci Kaufland, jak i niezależnych firm zewnętrznych, którym zlecamy audyt naszych placówek.

Kontrola, na podstawie której został sformułowany zarzut, wskazała marginalny odsetek niedopatrzeń w kontekście całego szerokiego asortymentu warzyw i owoców dostępnych w sklepach sieci.

W trakcie postępowania zaproponowaliśmy także implementację określonych rozwiązań, których beneficjentami byliby klienci lub placówki edukacyjne. Żadna z propozycji nie została jednak zaakceptowana przez Urząd".