Od 2015 r. płaca minimalna wzrosła o 72% - z 1750 zł do 3010 zł

Płacę minimalną pobiera około 1,5 miliona osób spośród ok. 16,5 miliona zatrudnionych, czyli mniej niż 10%.

- Od 6 lat, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy, dbamy o to, żeby wspierać osoby najmniej zarabiające. Dlatego co roku rośnie płaca minimalna, ale także stawka godzinowa - powiedziała w rozmowie z PAP minister rodziny Marlena Maląg, szefowa MRiPS.

Przypomniała, że w 2015 r. płaca minimalna kształtowała się na poziomie 1750 zł, a od 2022 r. wynosi 3010 zł. - To oznacza, że wynagrodzenie minimalne wzrosło o 72%. To bardzo duży wzrost - podkreśliła minister.

Zwróciła uwagę, że w porównaniu do 2021 r. płaca minimalna wzrosła o 210 zł, czyli o 7,5%. Z kolei stawka godzinowa powiązana z wysokością minimalnej pensji została ustalona w wysokości 19,70 zł, a więc w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 1,40 zł.

- W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - zaznaczyła Maląg.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

W przypadku, gdy rzeczywisty wzrost cen różnić się będzie od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego.

- Jeśli okazałoby się, że inflacja utrzymałaby się na stosunkowo wysokim poziomie, to przełoży się to także na płace minimalną. Kolejnym bonusem dla wszystkich, w tym również osób pobierających minimalne wynagrodzenie, a jest ich 1,5 mln, będzie wprowadzenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł brutto rocznie. Te korzyści będą więc dwutorowe - podkreśliła minister Maląg.

Od nowego roku wraz z płacą minimalną wzrosły też inne świadczenia obliczane na jej podstawie, m.in. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

Płacę minimalną pobiera około 1,5 miliona osób spośród ok. 16,5 miliona zatrudnionych, czyli mniej niż 10%.

Co to jest płaca minimalna?

Po raz pierwszy minimalne wynagrodzenie zostało wprowadzone w 1894 r. w Nowej Zelandii pod wpływem strajków robotniczych. W Polsce istnieje od 1956 r. Jego rola w systemie płac oraz przyznawaniu innych świadczeń w ciągu lat ulegała licznym zmianom. Zawsze jednak była to kategoria określająca minimalny gwarantowany przez państwo poziom całości lub części wynagrodzenia za pracę. Od 2003 r. jest ona ustalana przez Komisję Trójstronną, w której skład wchodzi rząd, pracodawcy i związki zawodowe.

Najwyższą dynamikę wzrostu płacy minimalnej w naszym kraju na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat odnotowano w 2008 i w 2009 r. W 2008 r. wynagrodzenie minimalne wzrosło o 20,3%, a rok później o 13,3%.

PAP/red