Pokazywane w serwisie treści mają charakter informacji o produktach dostępnych na rynku a nie ich reklamy w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. 2012 poz. 1356). Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i chcę zobaczyć pełną wersję artykułu.
Tak, pokaż artykuł Nie wyrażam zgody

Niższa stawka akcyzy dla mały producentów alkoholi

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomendowała poprawki do ustawy wprowadzającej preferencje w akcyzie dla małych producentów napojów alkoholowych. Debata na temat ustawy odbyła się 14 grudnia w Senacie.

14 grudnia podczas posiedzenia Senatu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła sprawozdanie z prac nad ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Wśród rozwiązań, jakie wprowadza ustawa, są preferencje podatkowe dla małych producentów napojów alkoholowych, polegające na obniżce stawki akcyzy na ich wyroby o połowę w stosunku do standardowych stawek tego podatku. Poza tym ustawa wprowadza elektronizację wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, czyli objęcie ich monitorowaniem przy użyciu systemu EMCS, zamiast używanych obecnie dokumentów papierowych.

Ustawa przewiduje także m.in. uelastycznienie sprzedaży na odległość wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą w innym kraju, a przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta. Akcyzę będzie można rozliczyć na terenie kraju bez konieczności korzystania z usług pośrednika.

Jak powiedział przedstawiający sprawozdanie z prac komisji senator Ryszard Świlski (KO), rekomendowała ona przyjęcie ustawy wraz z 8 poprawkami. Jedna z nich dotyczy przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy z 1 stycznia na 1 lutego 2022 r.

- Taka propozycja zmiany została przyjęta. Zaspokaja ona normę, że podatnik nie powinien być zaskakiwany zmianami podatkowanymi – powiedział Świlski.

Głosowanie nad ustawą ma odbyć się na zakończenie obecnego posiedzenia Senatu. PAP