GfK: Polacy to łowcy promocji! [BADANIE]

Wysokie ceny w sklepach umacniają konsumencki trend do sprytnych zakupów. Według firmy badawczej GfK już 71% wszystkich konsumentów to właśnie oni ‒ przygotowani do zakupów klienci: z listą sprawunków w ręku, zorientowani w promocjach.

Nie szukają w sklepach tylko najtańszych produktów. To osoby, które potrafią porównywać oferty w różnych sieciach i przeliczać ceny na jednostki.

– W ostatnim roku ich udział w całkowitej liczbie nabywców w sektorze FMCG zwiększył się o 19 pkt proc., co oznacza wzrost o 37% rdr. W najbliższych miesiącach możemy oczekiwać pogłębienia tego trendu – twierdzi Michał Maksymiec, dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi, Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Według GfK w okresie od stycznia do września 2021 r. udział produktów kupionych w promocji wyniósł 27%, co oznacza wzrost o 4 pkt proc. rdr. Głównym źródłem informacji nadal są papierowe gazetki dostępne w sklepach lub dostarczane do domów, a także reklama telewizyjna. Jednak na kolejnych miejscach – w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii – można zaobserwować zmiany.

Shopperzy coraz częściej dowiadują się o zniżkach z cyfrowych narzędzi: ze stron internetowych sklepów, z gazetek wysyłanych drogą e-mailową, a także z aplikacji mobilnych dostępnych na smartfonach.

Cena, jakość i marki własne na topie

– Rynek dóbr wolno rotujących i stosunkowo drogich, których z reguły nie kupujemy spontanicznie, wzmacnia smart shopping. Opiera się na wyborze produktów zapewniających możliwie najlepszą relację wysokiej jakości i bardzo dobrych cech użytkowych – tłumaczy Artur Noga-Bogomilski, head of market intelligence w GfK.

Według GfK kluczowym czynnikiem wyboru dla polskich konsumentów na rynku dóbr trwałych wciąż pozostaje cena. Na drugim miejscu znajdują się cechy techniczne. Znacznie mniejszy wpływ na decyzje kupujących ma marka, która znalazła się dopiero na trzecim miejscu w hierarchii.

Rosnąca liczba ”sprytnych” nabywców sprawia, że z roku na rok na wartości zyskuje także rynek marek własnych. W 2020 r. udział wartościowy produktów tego typu w rynku artykułów FMCG wyniósł 19,3%.

‒ Te zmiany są już zauważane przez detalistów, którzy, chcąc odpowiadać na potrzeby konsumentów, rewitalizują portfolio produktów pod własnym brandem. W ofertach masowo pojawiają się linie marek własnych z artykułami naturalnymi, ekologicznymi oraz bio. Szacujemy, że w przyszłym roku rynek artykułów private brands przekroczy 21% udziału w rynku FMCG. Oznacza to, że sektor ten będzie rozwijał się w tempie ponad dwa razy szybszym niż cały rynek FMCG – zaznacza Michał Maksymiec.