InPost będzie ustalał lokalizacje paczkomatów. Na razie z jednym miastem

Aktualnie we Wrocławiu funkcjonuje 311 paczkomatów InPost. W najbliższym czasie firma planuje postawić kolejne 100, jednak już na zupełnie nowych zasadach.

Na zdjęciu UM Wrocławia (od lewej): wiceprezes firmy InPost Damian Niewiadomski oraz wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.

Aktualnie we Wrocławiu funkcjonuje 311 paczkomatów InPost. W najbliższym czasie firma planuje postawić kolejne 100, jednak już na zupełnie nowych zasadach. Dotychczas mogły one powstawać na terenie miasta bez specjalnych zgód i zezwoleń, ponieważ tego typu urządzenia nie podlegają pod prawo budowlane. Teraz to się zmieni.

Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia i Damian Niewiadomski, wiceprezes zarządu firmy InPost 18 listopada br. podpisali list intencyjny, na mocy którego nowe lokalizacje paczkomatów na terenie Wrocławia, zarówno na miejskich gruntach, jak i na terenach prywatnych, będą zatwierdzane przez ratusz. Firma InPost zgodziła się także, aby miasto miało możliwość zweryfikowania lokalizacji już istniejących paczkomatów.

- To pierwsza taka inicjatywa, gdzie firma prywatna, która mimo, że ma możliwość postawienia swoich paczkomatów w miejscach, które wynegocjuje z właścicielami danego terenu, stara się stworzyć odpowiednie procedury i uporządkować ten rynek. (...) To prawdziwie europejskie standardy współpracy między podmiotem publicznym a prywatnym - skomentował Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia, cytowany przez oficjalny portal miasta Wrocław.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, InPost będzie wdrażał we Wrocławiu również program Green City. Wspiera on rozwój miast zgodnie z ideą smart city m.in. poprzez rozwój optymalnej i ekologicznej sieci paczkomatów oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu. 

Standardy wypracowane we Wrocławiu mają posłużyć, jako wzór dla współpracy firmy InPost z innymi samorządami w kraju.

Przypomnijmy. Zgodnie z nowelą ustawy Prawa budowlanego w Polsce, obowiązującą od 19 września 2020 r., nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia organom nadzoru budowy bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującym prawem lokalizacja automatów do odbioru przesyłek wymaga jedynie uzgodnienia z dysponentem danej nieruchomości. Szczegóły tutaj.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.