Carrefour: 10 mld euro w 2026 r. z e-commerce

W Paryżu sieć ogłosiła nową strategię rozwoju - z tradycyjnego detalisty Carrefour przekształci się w cyfrową firmę handlu detalicznego. W ciągu najbliższych pięciu lat wyda na ten cel 1,7 mld zł.

Na odbywającym się w Paryżu „Digital Day” Carrefour przedstawił kluczowe kierunki swojej strategii cyfrowej do roku 2026.

Carrefour ogłosił, że dąży do potrojenia wskaźnika GMV (Gross Merchandise Value) swojej działalności e-commerce, który ma wynieść 10 mld euro w 2026 r. W tym samym roku cyfryzacja powinna przynieść sieci dodatkowe 600 mln euro zysku z bieżącej działalności operacyjnej (w porównaniu z rokiem 2021).

W tym celu Carrefour zwiększy swoje inwestycje w sektorze cyfrowym o około 50% w ramach specjalnego planu na lata 2022-2026, z budżetem w wysokości 3 mld euro. W związku z tym Grupa podnosi swój roczny cel inwestycyjny do około 1,7 mld euro, czyli do maksymalnego poziomu przedziału od 1,5 mld euro do 1,7 mld euro ogłaszanego na początku 2021 r.

Grupa zapowiada także osiągnięcie neutralności węglowej swojej działalności e-commerce do 2030 r., czyli dziesięć lat przed realizacją ogólnego celu Grupy w roku 2040.

- Po udanym pierwszym planie transformacji chcemy przekształcić Carrefour z tradycyjnego detalisty posiadającego możliwości w zakresie e-commerce w cyfrową firmę handlu detalicznego, która opiera całą swoją działalność oraz model tworzenia wartości na technologiach cyfrowych i danych - tłumaczy Alexandre Bompard (na zdjęciu), prezes i dyrektor generalny, Carrefour. - Ta głęboka przemiana, którą zamierzamy przeprowadzić do 2026 r., pozwoli w pełni wykorzystać wszechkanałowość, która stanowi dziś DNA Grupy Carrefour i jej unikalny atut w branży. Osiągnięcia cyfrowe pozwolą nam rozwinąć nowe źródła przychodów i zysków oraz poprawić wyniki operacyjne całej działalności. Jestem przekonany, że ten nowy kierunek - „digital first” - istotnie przyczyni się do objęcia pozycji lidera na szybko zmieniającym się rynku - uważa prezes.

Cyfrowa strategia Grupy - szczegóły:

Strategia będzie bazowała na podejściu „data-centric, digital first” oraz czterech podstawowych kierunkach działania:

1. Szybszy rozwój działalności e-commerce:

- W tym celu Carrefour przyspieszy rozwój wszystkich form elektronicznego handlu towarami spożywczymi. Oprócz modelu drive, dominującego we Francji i przyczyniającego się do systematycznego zwiększania udziału w rynku, Grupa zamierza zdobyć pozycję lidera w najszybciej rozwijających się formatach, takich jak: dostawy ekspresowe (do 3 godzin) oraz quick commerce (do 15 minut); innowacyjne usługi, takie jak personal shopper, która odniosła duży sukces w kilku krajach Grupy (za pośrednictwem Bringo) i właśnie została wprowadzona we Francji pod nazwą OK Market!; B2B, dzięki dużemu potencjałowi Atacadão w Brazylii.

- W potrojeniu GVM w handlu elektronicznym (do poziomu 10 mld euro) ma pomóc również ukierunkowany rozwój Grupy w sektorze niespożywczym, w szczególności poprzez platformy handlowe typu marketplace oraz działalność typu social commerce i live-shopping. Oferta produktowa będzie rozwijana w segmentach wzrostowych, takich jak produkty używane, produkty markowe sprzedawane w formacie dropshipment oraz produkty niespożywcze marek własnych Grupy z doskonałym stosunkiem jakości do ceny.

- Carrefour szacuje, że dzięki tak silnemu wzrostowi i ciągłej transformacji modelu operacyjnego w handlu elektronicznym działalność e-commerce wygeneruje 200 mln euro dodatkowego zysku operacyjnego w 2026 r. w porównaniu z rokiem 2021.

Rozwój handlu elektronicznego ma przyczynić się do ogólnej poprawy wyników Grupy poprzez zwiększenie liczby klientów omnikanałowych. Klienci ci kupują więcej w Carrefourze (+27% sprzedaży po dwóch latach ) i cechują się wyższym wskaźnikiem retencji (97%) niż klienci zaopatrujący się wyłącznie w sklepach. Wskutek przechodzenia obecnych klientów do modelu omnichannel, jak również w następstwie pozyskiwania nowych klientów konsumenci „omnikanałowi” mają stanowić 30% klientów Grupy w 2026 r. w porównaniu z 11% obecnie.

2. Wzrost znaczenia biznesu opartego na Data & Retail Media:

- Carrefour postanowił wybić się na pozycję europejskiego lidera w dziedzinie Data & Retail Media, na szybko rozwijającym się rynku, którego wartość na świecie wyniesie 30 miliardów euro do 2024 r.

- Platforma Carrefour Links umożliwia partnerom przemysłowym Grupy prowadzenie kampanii marketingowych we wszystkich obszarach (strony internetowe, aplikacje, sklepy) oraz kompleksowe mierzenie ich rzeczywistej siły oddziaływania, od widoczności aż po zrealizowaną sprzedaż.

- Dzięki własnym danym dotyczącym 8 mld transakcji i 80 mln klientów na całym świecie Carrefour Links stanowi obecnie (według operatora) najlepszą ofertę w zakresie Data & Retail Media w Europie. Dane te, kwalifikowane i granularne, są gromadzone w jedynym w swoim rodzaju data lake zasilanym w czasie rzeczywistym przez transakcje wykonywane w sklepach i transakcje cyfrowe oraz informacje pochodzące z usług finansowych . Cechą wyróżniającą Carrefour Links jest również współpraca z globalnymi liderami technologicznymi (Criteo, Google i LiveRamp), umożliwiająca uzyskanie maksymalnej wartości z dostępnych danych.

Grupa przewiduje bardzo szybki rozwój tej działalności i spodziewa się, że Carrefour Links wygeneruje 200 mln euro dodatkowego bieżącego wyniku operacyjnego (ROC) w 2026 r. w porównaniu z 2021 r.

3. Cyfryzacja usług finansowych:

- Grupa zbudowała silną pozycję w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych, w szczególności poprzez pięć własnych banków (Francja, Brazylia, Hiszpania, Belgia i Argentyna) oraz poprzez porozumienia handlowe. Działania te obejmują obecnie: ponad 10 mln kart kredytowych, ponad 6 mld euro niespłaconych kredytów konsumpcyjnych i odnawialnych (rewolwingowych), 3,5 mln umów ubezpieczeniowych sprzedawanych każdego roku. Działania te zostały już częściowo zdigitalizowane - 30% posiadaczy kart kredytowych zostało pozyskanych za pośrednictwem kanałów cyfrowych, a 38% produkcji kredytowej pochodzi z kanałów cyfrowych.

- Grupa będzie korzystać ze swojego banku w Brazylii, który stanowi centrum know-how i innowacji w zakresie cyfryzacji usług finansowych, w celu opracowania nowych produktów i usług finansowych oraz ubezpieczeniowych dla swoich klientów B2C i B2B (Buy Now Pay Later, mikrokredyty, ubezpieczenia powiązane itp.). Zostaną one w pełni zintegrowane ze ścieżką zakupową w dystrybucji fizycznej i cyfrowej w celu zwiększenia ich widoczności i prowadzenia działań marketingowych, a tym samym zachęcenia do korzystania z wielu rozwiązań (multi-equipment).

- Cyfryzacja usług finansowych oraz wykorzystanie danych o klientach pozwoli również na optymalizację działań w zakresie usług finansowych (cyfrowe kampanie marketingowe, kwalifikowane udzielanie kredytów, dopracowany scoring) oraz lepszą kontrolę kosztów ryzyka.

Zgodnie z założeniami strategia cyfrowa w zakresie usług finansowych powinna wygenerować dodatkowe 200 mln euro bieżącego wyniku operacyjnego (ROI) w 2026 r. w porównaniu z 2021 r. Ponadto dane z działalności finansowej i ubezpieczeniowej zasilą data lake Carrefoura.

4. Gruntowna transformacja tradycyjnych operacji dystrybucyjnych poprzez cyfryzację:

- Od 2018 r. Carrefour realizuje strategię migracji swoich systemów informatycznych do chmury. Objęła ona już 30% aplikacji Grupy. Do 2026 r. w chmurze ma znaleźć się 100% zasobów. Dzięki temu Carrefour zwiększa sprawność swoich systemów i skraca czas wprowadzania na rynek („time-to-market”) nowych usług i aplikacji. Wartość czerpana z danych operacyjnych jest zwielokrotniona dzięki zastosowaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

- Rosnąca koncentracja Carrefoura na technologii cyfrowej przyspieszy transformację wszystkich operacji Grupy. Przyjmując podejście „data-centric, digital first”, Carrefour radykalnie zmieni swoje tradycyjne procesy operacyjne, w tym pricing, budowanie asortymentu, prognozy biznesowe, przepływy logistyczne i zaopatrzeniowe oraz procesy administracyjne. Cyfryzacja przyczyni się do poprawy doświadczeń klientów (większa personalizacja) i wydajności operacyjnej, zarówno w centrali, jak i w sklepach. Przełoży się pozytywnie na NPS (Net Promoter Score), przychody i zysk operacyjny Grupy - ponad ustalone wcześniej 600 mln euro.

- Znaczące środki przeznaczone na strategię cyfrową.

- Do 2024 r. wszyscy pracownicy Grupy będą mogli skorzystać z przeznaczonych dla nich szkoleń cyfrowych (ok. 100 tys. osób rocznie) organizowanych we współpracy z Google w ramach Digital Retail University.

- Ponadto, aby usprawnić wymianę doświadczeń i zachęcić do innowacji, Carrefour udostępni wszystkim swoim pracownikom platformę komunikacyjną Workplace from Meta (Facebook).

- Uzupełnieniem tych wewnętrznych zasobów będzie otwarty ekosystem innowacji, obejmujący współpracę ze start-upami. W Carrefour uruchomi m.in. specjalny fundusz kapitału podwyższonego ryzyka, który dzięki obejmowaniu udziałów mniejszościowych ma umożliwić pozyskiwanie najnowszych innowacji i technologii oraz
studio innowacji w celu szybszego tworzenia i rozwoju start-upów w dziedzinach związanych z działalnością Grupy.

- Carrefour znacząco zwiększy swoje inwestycje w technologie cyfrowe, przeznaczając na ten cel 3 mld euro w okresie od 2022 do 2026 r., co stanowi wzrost o 50% w stosunku do kwot wydatkowanych w ostatnich latach (600 mln euro rocznie w porównaniu do średnio 400 mln euro rocznie od roku 2018). W ten sposób Grupa podnosi swój roczny cel inwestycyjny do około 1,7 mld euro, czyli do górnej granicy przedziału od 1,5 mld euro do 1,7 mld euro zapowiadanego na początku 2021 r.

Od czego się zaczęło?

Transformacja cyfrowa w Carrefourze wdrażana jest od 2018 r. i już kosztowała ponad 2 mld euro. Efekt? W ciągu czterech lat elektroniczna sprzedaż towarów spożywczych w Grupie Carrefour wzrosła trzykrotnie i była wyższa średnio o 15 pkt proc. rocznie w stosunku do wzrostu, jaki Grupa odnotowała na swoich rynkach. Jak informuje operator, Carrefour stał się też liderem na rynku dostaw do miejsca zamieszkania w Europie kontynentalnej. Grupa przewiduje, że w 2021 r. jej wskaźnik GMV w handlu elektronicznym wyniesie około 3,3 mld euro. Temu rozwojowi towarzyszyła optymalizacja kosztów, co zaowocowało 11-punktowym wzrostem marży operacyjnej działalności e-commerce od 2019 r., która zmierza w stronę "progu rentowności".

I dla planety

Strategia w zakresie technik cyfrowych wpisuje się ponadto w działania Grupy w dziedzinie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Carrefour ogłosił, że dąży do osiągnięcia neutralności węglowej swojej działalności e-commerce do 2030 r., czyli dziesięć lat przed realizacją ogólnego celu Grupy w 2040 r. Oznacza to, że cały proces zakupowy, od kliknięcia do dostawy, będzie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.