Rekordowe wyniki Grupy Ambra

Powrót do gry rynku gastronomicznego oraz wzrost sprzedaży wina w sklepach własnych Grupy Ambra przyczyniły się do osiągnięcia przez firmę rekordowych wyników.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 zakończonego 30 września 2021 r. sprzedaż Grupy Ambra wzrosła o 14% - do 160,4 mln zł. W tym okresie najdynamiczniej rosła sprzedaż win musujących, w szczególności Dorato w Polsce, Mucha Sekt w Czechach i Zarea w Rumunii.

Podobnie jak w  poprzednich kwartałach wysoka była również dynamika sprzedaży napojów bezalkoholowych dla dzieci Piccolo oraz win spokojnych. Wzrost wartości sprzedaży wyprzedzał dynamikę ilości  sprzedaży, która wzrosła o 10,1%, co było spowodowane wzrostem udziału produktów premium.

Na największym rynku działalności Grupy Ambra, czyli w Polsce, wzrost przychodów wyniósł 9% i zdecydowanie wyprzedził dynamikę całego rynku wina, który rósł w tym czasie w tempie około 4%. Według Grupy Ambra, spowolnienie wzrostu rynku  wina częściowo mogło wynikać z wysokiej bazy tego samego okresu roku ubiegłego, kiedy wystąpił efekt tzw. odłożonych zakupów po poluzowaniu wielu obostrzeń pandemicznych. Do wzrostu w Polsce w dużym stopniu przyczyniło się także odrodzenie konsumpcji w gastronomii oraz dalszy wzrost sprzedaży w sklepach Centrum Wina/Distillers Limited.

Zysk netto za pierwszy kwartał roku obrotowego 2021/2022 wyniósł 14,7 mln zł wobec 8,5 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej.

Wydatki inwestycyjne Grupy Ambra sięgnęły 5 mln zł i obejmowały w znacznej części kontynuację modernizacji zakładu produkcyjnego w Woli Dużej, której celem jest zarówno dalsze podnoszenie jakości produktów, jak i zwiększenie wydajności i efektywności.

- Konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty premium – zarówno w sklepach spożywczych, jak i w
gastronomii czy sklepach Centrum Wina/Distillers Limited - skomentował Robert Ogór (na zdjęciu), prezes Grupy Ambra. - Osiągnięte w ubiegłym roku rekordowe wyniki finansowe pozwoliły na zwiększenie wartości dywidendy do 0,95 zł na akcję. Akcjonariusze otrzymają ją już 10 listopada 2021 r. – dodaje.


Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.