Zmiany w Sokołowie

Wraz z początkiem listopada, nowym wiceprezesem ds. surowcowych w firmie został Leszek Jakielski.

Dotychczasowy wiceprezes, Paweł Włodawiec odszedł na emeryturę. Z firmą związany był od od 1991 roku. 

Nowy wiceprezes ds. surowcowych w Sokołów, Leszek Jakielski, pracuje w firmie od 2004 roku, niezmiennie w pionie surowcowym. W ostatnich latach piastował stanowiska dyrektorskie ds. skupu, a od 2018 roku był dyrektorem spółki ds. zakupu bydła w biurze zarządu.

Leszek Jakielski posiada szeroką wiedzę z zakresu rolnictwa i zarządzania, ugruntowaną podczas zagranicznych praktyk rolniczych oraz licznych szkoleń krajowych i zagranicznych. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z sektorem rolno-spożywczym, a od 2000 roku – z branżą mięsną.

W Sokołowie współtworzył i wdrażał zasady, a także rozwijał program opasu bydła i współpracy z rolnikami, włączając do tych działań firmy wspomagające (banki, firmy paszowe, dostawców cieląt). W czasie, gdy zarządzał w firmie zakupem bydła, jego poziom wzrósł niemal dwukrotnie.

Wiceprezes ds. surowcowych zapowiada kontynuację i rozwój dotychczasowej strategii.

- W dalszym ciągu będziemy rozbudowywać nasze dobre rozwiązania biznesowe. W moich planach istotne miejsce zajmuje też wdrożenie digitalizacji procesów zakupowych. Ponadto, zgodnie z przyjętą strategią Danish Crown, będziemy realizować, wspólnie z dostawcami żywca, kolejne inicjatywy z zakresu zrównoważonej produkcji żywności - mówi Leszek Jakielski.

Joanna Hamdan 14027 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.