Helio: to kolejny rok dynamicznego wzrostu sprzedaży

W roku obrotowym 2020/2021 producent zbliżył się do poziomu 300 mln zł rocznego obrotu.

Firma rozwija się przy tym regularnie przez cały rok, dzięki czemu każdy kwartał był rekordowy pod względem sprzedaży. W skali roku przychody wzrosły o 16%, co umocniło rynkową pozycję Helio. Sprzedaż rosła zarówno w kraju jak i zagranicą. Udział eksportu w strukturze przychodów firmy wzrósł o kolejne punkty procentowe.

- Kontrahenci doceniają szczególnie naszą jakość, nowoczesną infrastrukturę produkcyjną i rzetelność - mówi Leszek Wąsowicz, prezes zarządu Helio.

Producent także sukcesywnie inwestuje w infrastrukturalne przewagi konkurencyjne, modernizując i rozbudowując zakład o kolejne linie produkcyjne i rozwiązania technologiczno-logistyczne.

- Dzięki wizji, konsekwencji i stabilnej strukturze właścicielskiej realizujemy wielkie przedsięwzięcia metodą małych kroczków, nie obciążając nadmiernie kondycji finansowej spółki. Nasza wytrwałość została przy tym „nagrodzona” pozyskaniem 4 mln zł unijnej dotacji, refinansującej połowę kosztów rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku prażalni, zakupu maszyn i urządzeń podnoszących konkurencyjność firmy oraz wprowadzenia nowych produktów i przeciwdziałania zmianom klimatu - informuje prezes.

Jednocześnie Helio cały czas inwestuje w markę i innowacyjne produkty. Dzięki nim dziś firma jest jedną z najsilniejszych marek w swojej branży.

Jednak ze względu na ryzyka związane z pandemią i opóźnieniami w transporcie międzynarodowym, poziom  zapasów Helio rośnie szybciej niż w latach ubiegłych, a wraz z nimi wykorzystanie kredytów bieżących. Ponadto problemy z nagłymi wzrostami cen surowców i deficytem pracowników także nie omijają firmy.

- Na rynku brakuje rąk do pracy, stąd rosnąca ilość pracowników z zagranicy. Do tego anomalie pogodowe w krajach dostawców powodujące liczne pożary, susze, oraz powodzie wpływają negatywnie na wielkości zbiorów, a to bezpośrednio wpływa na wzrost cen surowca. Powszechne są także problemy logistyczne związane z pandemią, w tym opóźnienia w dostawach i wzrost ich kosztów, w tym dla przykładu nawet pięciokrotny wzrost kosztów frachtu kontenerowego. Podwyżki cen w naszej branży są zatem nieuniknione - wymienia Leszek Wąsowicz.

Choć biznesowe trudności wynikające z czynników zewnętrznych nie ominęły Helio, to producent dołożył wszelkich starań aby wzmocnić przewagi konkurencyjne spółki oraz skutecznie wykorzystać potencjał i sprzyjające trendy konsumpcyjne.

- Z dumą stwierdzam, że nasze wieloletnie starania opłaciły się, a dzięki uzyskanemu efektowi ekonomii skali sięgnęliśmy po rekordowe zyski. Choć są powody do satysfakcji, nadal jesteśmy świadomi wyzwań i intensywnej pracy nad zapewnieniem dalszego pomyślnego rozwoju Helio - podsumowuje prezes.

Joanna Hamdan 14027 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.