Związkowcy Carrefoura chcą podwyżki dla wszystkich pracowników sieci

Chodzi o rewaloryzację wynagrodzeń w związku z szalejącą inflacją. Ale związkowcy powołują się też na podwyżki dla pracowników Carrefoura we Francji.

28 października Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Carrefour Polska przesłała pismo ws. przyznania dodatku inflacyjnego dla pracowników sieci Carrefour. Pismo zostało skierowane do Tarecka Ouaibi, prezesa zarządu tej francuskiej sieci.

Dodatek miałby wynieść 6,6% przewidywanej inflacji. Swoją prośbę związkowcy argumentują także faktem, że dodatek taki został przyznany już pracownikom Carrefoura, ale we Francji, czyli na macierzystym rynku sieci.

- My Pracownicy Carrefour Polska po raz kolejny zostaliśmy pominięci i czujemy się gorzej traktowani od naszych kolegów z Francji. Jako strona społeczna nie zgadzamy się na podział na lepszych i gorszych ze względu na kraj pochodzenia i zamieszkania. Pracownicy Carrefour Polska poprzez swoją prace i codzienne zaangażowanie wnoszą duży udział w dodatnim wyniku finansowym Carrefour Polska, podnosząc tym samym zysk Grupy Kapitałowej Carrefour - argumentują związkowcy [pisownia oryginalna - przyp. red.].

Dodatek miałby objąć wszystkich pracowników sieci.

Przypomnijmy, że to nie jedyny apel związkowców do zarządu sieci Carrefour. Domagają się oni również wolnych od pracy niedziel i większej obsady w sklepach. Są to ogólne postulaty do zarządów wszystkich dużych sieci handlowych w Polsce. Niezadowolenie z obecnych warunków zatrudnienia, polscy pracownicy sieci handlowych mają wyrazić w proteście zapowiedzianym na 4 listopada. Odbędzie się on w Warszawie pod siedzibą Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD).