Metro odrabia wyniki sprzed pandemii

A nawet je przekracza.

Jak podaje Metro AG sprzedaż w IV kwartale roku obrotowego 2020/21 wzrosła o 9,5% do 7,1 mld euro. Z kolei sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 9,9%.

Firma zanotowała także ożywienie popytu na rynku HoReCa, które rozpoczęło się już w III kwartale i było kontynuowane również w IV kwartale. Dzięki wielokanałowemu podejściu (sklepy, firmy kurierskie, rozwiązania cyfrowe) Metro było w stanie uzyskać nieproporcjonalne korzyści z tego rozwoju.

Głównymi pozytywnymi czynnikami wzrostu sprzedaży były Europa Zachodnia z 11,8%, Europa Wschodnia z 15,2%, Azja z 11,3% i Rosja ze wzrostem sprzedaży o 6,6%. W Niemczech sprzedaż do klientów HoReCa wzrosła dwucyfrowo, ale nie zdołała zrekompensować spadków w pozostałych grupach konsumentów, m.in. ze względu na ograniczenie biznesu tytoniowego.

- Pokazuje to po raz kolejny, że nasze ukierunkowane inwestycje w zwiększenie udziału w rynku oraz jakość usług i produktów przynoszą efekty. Dlatego nadal będziemy inwestować w rozwój, m.in. poprzez rozbudowę naszych sił sprzedaży. Położyliśmy podwaliny pod znaczący i strukturalny wzrost w przyszłości - powiedział powiedział dr Steffen Greubel, dyrektor generalny Metro AG.

Na koniec września br. sieć sklepów liczyła 681 placówek (w tym 3 nowe otwarcia w Indiach, 1 nowe otwarcie w Pakistanie i 1 zamknięcie w Niemczech).

Joanna Hamdan 14193 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.