"Velvet. Piątka dla Natury"

Pod takim hasłem ruszyła ogólnopolska edycja programu edukacyjno-grantowego dla szkół podstawowych.

Akcja ma inspirować i zachęcać uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska.

Aby wziąć udział w programie "Velvet. Piątka dla Natury" należy: zarejestrować się na stronie www.piatkadlanatury.pl przez nauczyciela - opiekuna klasy lub/i dyrektora szkoły; pobrać materiały dostępne na stronie dla zarejestrowanych użytkowników; przeprowadzić przez nauczyciela min. jednej lekcji dotyczącej wybranego obszaru Save Nature zgodnie z jednym z zaproponowanych scenariuszy, udokumentować ją i  realizację przez uczniów wybranego "Ekowyzwania", wypełnienie przez dyrektora wniosku o dofinansowanie szkolnego ekoprojektu ("Ekogrant") oraz przesłanie zgłoszenia konkursowego poprzez formularz dostępny w profilu użytkownika strony www.piatkadlanatury.pl.

Ogólnodostępne głosowanie publiczności wyłoni 160 klas, które najlepiej zrealizują "Ekowyzwania" ujęte w scenariuszach eko lekcji. Laureaci otrzymają nagrody w postaci wycieczek do wybranego miejsca edukacji przyrodniczej w swoim regionie. Dodatkowo dyrektorzy szkół mają możliwość złożenia wniosku o „Ekogrant” czyli dofinansowanie ekoprojektu realizowanego lub planowanego przez szkołę, nawiązującego do jednego z pięciu obszarów wskazanych w programie. Na szkoły czeka 16 grantów o wartości 7 tys. zł każdy. Kolejne 36 szkół otrzyma nagrody w postaci zapasu produktów marki Velvet.

Program "Velvet. Piątka dla Natury" został stworzony, aby w atrakcyjny sposób zachęcić dzieci z klas I-III do poszerzania wiedzy na temat ochrony przyrody i zaszczepić w nich nawyki działania z korzyścią dla środowiska, przynosząc realną zmianę na lepsze. W tym roku po raz pierwszy program ma charakter ogólnopolski.

Do tej pory odbyła się pilotażowa, regionalna edycja programu, realizowana w letnim semestrze roku szkolnego 2020/21, która była dedykowana szkołom z dwóch powiatów – olkuskiego (województwo małopolskie) oraz zawierciańskiego (województwo śląskie). Ta lokalizacja została wybrana ze względu na geograficzne położenie blisko fabryki Velvet CARE w Kluczach k/Olkusza zgodnie z założeniami Eko Agendy: "zaczynamy od siebie”. Edycja ta cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów. Wzięło w niej udział 111 nauczycieli i dyrektorów spośród 93 szkół w obu powiatach.

Program obejmie zasięgiem nawet 14 tys. szkół podstawowych w Polsce, a jego opiekunem i fundatorem nagród jest firma Velvet CARE, właściciel marki Velvet.

Joanna Hamdan 14175 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.