Awantura w rodzinie tytoniowej? Nie dla zmian w akcyzie

Jak donosi PAP, trzy z czterech działających na polskim rynku koncernów tytoniowych protestuje przeciwko zmianom w podatku akcyzowym, które, ich zdaniem, dotkną najmniej zamożnych konsumentów i nie obejmą papierosów segmentu premium, należącego do lidera rynku wyrobów tytoniowych w Polsce.

Przedstawiciele trzech firm w branży nie zgadzają się na podniesienie minimalnej stawki akcyzy ze 100 do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy i są rozczarowani sposobem, w jaki Ministerstwo Finansów zaproponowało te zmiany.

– Jesteśmy zaniepokojeni projektem zmiany ustawy w takim dziwnym momencie, gdy trwa Forum Akcyzowe. Propozycje zawarte w tym projekcie stoją w sprzeczności z tym, o czym dyskutowaliśmy na Forum – oświadczyła Karolina Bursa-Moczulska z Imperial Tobacco Polska na konferencji w Centrum Prasowym PAP.

Forum Akcyzowe jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. To forum dialogu z interesariuszami: biznesem, organizacjami branżowymi i doradcami podatkowymi.
Roman Jamiołkowski, reprezentujący BAT Polska, określił propozycje Ministerstwa Finansów mianem „antyjanosika”.

– Państwo zdecydowało o tym, że podrożeją tylko papierosy najtańsze, natomiast papierosy najdroższe nie podrożeją wcale. Niezrozumiała jest dla nas ta ulga dla rynku premium i papierosów droższych, na której budżet państwa straci około 250 do 300 mln zł. Gdyby wziąć solidarnie dokładnie tę samą kwotę od całego rynku, to byłoby to dokładnie o 250 do 300 mln złotych więcej dla budżetu – dodawał Jamiołkowski.

Przedstawiciel Japan Tobacco International, Adrian Jabłoński, wyraził sprzeciw wobec podniesienia minimalnej stawki akcyzy do poziomu 105%. Faworyzowanie segmentu papierosów premium  oznacza, że w przyszłym roku akcyzę wyższą zapłacą głównie trzy koncerny, a w zdecydowanie mniejszym wymiarze tę większą akcyzę zapłaci jedna firma tytoniowa.

Trzy firmy sprzeciwiają się jednocześnie zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów Mapie Akcyzowej w obecnym kształcie. Jest to harmonogram zmian wysokości stawek akcyzy zaplanowanych na kolejne 5 lat. Mapa przewiduje skokowe podnoszenie podatku akcyzowego aż o 10% w latach 2023-2027.

– Przerabialiśmy model 10-proc. podwyżek w przeszłości, było to w latach 2011-2014 i doszło wtedy do załamania legalnego rynku. Legalny wolumen sprzedaży spadał mniej więcej o 8-10% w każdym roku i zamiast większych wpływów budżetowych okazało się, że wpływy zaczęły spadać. W 2015 r. ta sytuacja doprowadziła do tego, że mieliśmy do czynienia z historycznie najwyższą szarą strefą, która w tamtym czasie wynosiła blisko 20% rynku” - przypomniał Adrian Jabłoński.

Trzy firmy zaapelowały także o zmianę od 1 stycznia przyszłego roku struktury podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich, czyli podgrzewaczy tytoniu. Obecnie podatek ten naliczany jest m.in. na podstawie średniej ważonej ceny tytoniu do palenia.

Koncerny uznały, że „takie połączenie odrębnych kategorii jest nieuzasadnione i działa na szkodę stabilności wpływów do budżetu państwa”. Wskazały, iż dostrzegają konieczność urealnienia stawki podatku akcyzowego na wyroby nowatorskie, oraz przyznały, że każdy z nich ma inne stanowisko co do wysokości stawki.

We wspólnym komunikacie prasowym podkreślono, że firmy branży tytoniowej oraz członkowie Forum Akcyzowego widzą też konieczność wprowadzenia od 2022 r. przepisów dotyczących ważności akcyzy dla wyrobów nowatorskich. Miałyby być one analogiczne jak dla papierosów. Oznaczałoby to, że wyroby z niższą akcyzą z danego roku można byłoby sprzedawać tylko do końca lutego roku następnego.

Podsumowując konferencję prasową w sprawie propozycji zmian w podatku akcyzowym Karolina Bursa-Moczulska z Imperial Tobacco Polska zaznaczyła, że protest trzech firm nie jest „awanturą w rodzinie tytoniowej”. – To jest absolutnie walka o przejrzystość, wiarygodność tego, jak ma działać system polityki akcyzowej, a po raz kolejny nasze firmy czują się nieco oszukane tym, jak jest stanowione prawo w tym trudnym temacie w Polsce – stwierdziła.

Źródło: PAP/red.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.