Dino chce pozyskać 200 mln zł na rozwój

W tym celu zarząd spółki wyemituje obligacje.

Dino wyemituje 200 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1/2021 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 200 mln zł.

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z Grupy Dino i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,2 punktu procentowego w skali roku.

Obligacje zostaną wyemitowane 20 października 2021 r. i zapisane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dzień wykupu obligacji wyznaczono na 20 października 2025 r.

Przypomnijmy. Od stycznia do końca września 2021 r. Dino otworzyło 234 nowe sklepy (wobec 153 rok wcześniej). Tym samym na koniec września 2021 r. sieć liczyła już 1706 sklepów. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 1371 marketów. Potwierdza to deklarację Dino z sierpnia br., kiedy to firma informowała, że chce przyspieszyć ekspansję i jeszcze w tym roku powiększyć sieć o 20%.

Wzrost sprzedaży LFL w II kwartale 2021 r. wyniósł 11,7%, po wzroście o 7,8% w analogicznym okresie 2020 r. W pierwszym półroczu tego roku sprzedaż LFL wzrosła o 9,5% (13,3% wzrostu przed rokiem. Przychody grupy wyniosły 3,25 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 32% rdr, EBIT wyniósł 250,7 mln zł wobec 191,2 mln zł przed rokiem, a zysk netto 196,2 mln zł wobec 148 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci supermarketów w Polsce. Placówki zlokalizowane są  w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Markety rozwijane są od 1999 r.

Zdjęcie: Shutterstock

Joanna Hamdan 14175 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.