Zmiany w zarządzie Sokołowa

Od października funkcję wiceprezesa ds. handlu i marketingu w spółce Sokołów pełni Maciej Częścik, dotychczasowy dyrektor spółki ds. cen w biurze zarządu.

Zmiana jest wynikiem przejścia na emeryturę dotychczasowego wiceprezesa Mieczysława Walkowiaka, który był związany z Grupą Sokołów od 22 lat.

Nowy wiceprezes ds. handlu i marketingu w Sokołów Maciej Częścik, pracuje w firmie od 1995 roku, przez cały czas niezmiennie w Pionie Handlu i Marketingu. Przez ostatnie lata piastował różne stanowiska managerskie, a od 2018 roku był dyrektorem spółki ds. cen w biurze zarządu. W swej karierze zawodowej tworzył i zarządzał zespołami handlowymi w Oodziale Sokołów, jak również w biurze zarządu.

Maciej Częścik planuje rozwijać dotychczasową strategię handlową spółki.

- Moim celem będzie dalsze wzmacnianie pozycji Sokołowa na rynku polskim i europejskim. Jestem przekonany, iż zdobyte przeze mnie doświadczenie, jak i wiedza z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży i marketingu, ze wsparciem naszego profesjonalnego zespołu handlowego, stanowić będą twardą podstawę dla dalszych sukcesów Grupy Sokołów - podkreśla.

Joanna Hamdan 13843 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.