Fundacja ProKarton: kobiety przodują w segregacji odpadów

Stan środowiska naturalnego nie jest Polakom obojętny. 77% deklaruje, że segreguje odpady opakowaniowe - wynika z cyklicznego badania Fundacji ProKarton "Jak zmienia się wiedza Polaków na temat segregacji odpadów opakowaniowych, w tym kartonów do płynnej żywności".

Fundacja ProKarton od 2013 r. przeprowadza cykliczne badania społeczne, sprawdzające wiedzę Polaków na temat zasad selektywnej zbiórki oraz kartonów do płynnej żywności. Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone we wrześniu przez instytut badawczy Kantar i objęło reprezentatywną próbę 1008 osób. Wyniki badania porównane zostały z wynikami z poprzednich lat, dzięki czemu możliwe jest zaobserwowanie, jak zmienia się nastawienie Polaków do segregacji i recyklingu z roku na rok.

Porównując więc wyniki tegorocznego badania z zeszłorocznymi można zaobserwować, że podejście Polaków do prawidłowej segregacji odpadów nie zmieniło się w porównaniu do 2020 roku. Tak jak w zeszłym roku, 77% ankietowanych deklaruje, że selektywnie zbiera odpady opakowaniowe. Ten wysoki odsetek cieszy, jednocześnie widać jednak, że nadal potrzebne są działania edukacyjne i informacyjne, które dotrą do pozostałej części społeczeństwa.

Na poprawną segregację odpadów częściej uwagę zwracają kobiety, 30- i 40-latkowie, osoby z wyższym wykształceniem, z największych polskich miast powyżej 500 tys. mieszkańców oraz z województwa łódzkiego. Najrzadziej odpady segregowane są przez najstarszych i najmłodszych badanych, osoby z podstawowym wykształceniem, mieszkańców miast 10-19 tys. oraz z województw dolnośląskiego i pomorskiego.

Gdzie wrzucać kartony po płynnej żywności?

Z tym pytaniem mierzy się na co dzień wielu Polaków. Fundacja ProKarton wyjaśnia więc, że kartony do płynnej żywności po opróżnieniu i zgnieceniu należy wyrzucać do żółtego pojemnika, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, bo właśnie do tej kategorii zaliczamy kartony po mleku lub sokach. W 2021 roku nie zmienił się odsetek ankietowanych, którzy wybierają ten pojemnik: 51% ankietowanych prawidłowo wskazało kolor żółty. Najczęściej odpowiedzi tej udzielały kobiety, osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców.

Drugim najczęściej wskazywanym pojemnikiem – mimo że nieprawidłowo – był ten w kolorze niebieskim, przeznaczony na papier. Tę odpowiedź wskazało 12% ankietowanych. O dwa punkty procentowe zwiększyła się liczba osób, które nie zwracają uwagi, do którego pojemnika wyrzucają opakowania po mleku czy sokach. W 2021 roku takiej odpowiedzi udzieliło 26% ankietowanych, podczas gdy w 2020 było to 24%.

Padło też pytanie, czy kartony do płynnej żywności w ogóle nadają się do recyklingu. Okazało się, że ponad połowa Polaków (54%) wie, że kartony do płynnej żywności poddawane są recyklingowi. Najczęściej odpowiedzi tej udzieliły kobiety oraz osoby z wyższym wykształceniem, w wieku 25-29 lat oraz mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Rok temu analogicznej odpowiedzi udzieliło 58% ankietowanych.

Co te liczby oznaczają w rzeczywistości? Tegoroczne badanie społeczne Fundacji pokazało, że ponad połowa Polaków prawidłowo segreguje kartony po płynnej żywności do żółtego pojemnika. Jest to ważna wiadomość, ponieważ selektywna zbiórka pozwoli odzyskać z kartonów cenne surowce wtórne, które można wykorzystać do ponownej produkcji, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. W przypadku kartonów do płynnej żywności z celulozy poddanej recyklingowi możemy wyprodukować tekturę falistą czy ręczniki papierowe, natomiast z całych rozdrobnionych kartonów wytwarzane są wióropodobne płyty wykorzystywane w przemyśle meblowym.

- Z tegorocznego badania wynika także, iż co czwarty ankietowany nie zwraca uwagi, do którego pojemnika wyrzuca kartony po mleku czy sokach. Mobilizuje to nas do zintensyfikowania działań informacyjnych i promujących selektywną zbiórkę tego rodzaju opakowań – komentuje Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

Badanie zostało zrealizowane przez ośrodek Kantar we wrześniu 2021 roku techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1008 osób powyżej 15. roku życia.

Katarzyna Pierzchała 4802 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.