Grupa Otmuchów zainwestuje 100 mln zł

Taką sumę firma zamierza przeznaczyć na nowe inwestycje.

- W ostatnich miesiącach byliśmy pochłonięci intensywnymi pracami związanymi ze zmianą największego akcjonariusza. W konsekwencji dokonaliśmy precyzyjnego przeglądu programu inwestycyjnego w strategiczne grupy produktowe. Do końca 2022 r. planujemy wydać prawie 100 mln zł na nowe inwestycje. Inwestować będziemy w nowe moce w istniejących lokalizacjach. Myślimy też o dalszej rozbudowie mocy produkcyjnych, a tym samym naszej pozycji rynkowej - podsumowuje Marek Piątkowski, prezes Grupy.

Grupa mimo trudności z sukcesem zakończyła także pierwsze półrocze 2021 r.

- Wiązało się to dla nas z szybkim dopasowaniem naszych planów do sytuacji na rynku. Wiele branż miało spore problemy związane z łańcuchem dostaw. Dostawy niektórych, podstawowych surowców i opakowań, z powodu pandemii, miały duże przesunięcia, co przełożyło się bezpośrednio na wyniki sprzedaży - mówi Marek Piątkowski.

Firma wygenerowała wzrost sprzedaży r/r o ponad 10% w H1. W tym okresie podjęła także decyzję o wyjściu z kategorii produktów śniadaniowych. Natomiast odcinając od wyników efekt rezygnacji z tego segmentu, wzrost sprzedaży osiągnął prawie 20% poziom. EBITDA w H1 wzrosła rok do roku o 58,8%, co przełożyło się na osiągnięcie zysku netto w pierwszym półroczu tego roku.

Joanna Hamdan 14193 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.