Pensja minimalna w górę od stycznia

Od początku 2022 r. nie będziemy mogli zarobić mniej niż 3010 zł brutto. Za godzinę pracownik powinien dostać najmniej 19,70 zł. Na ustalenie takiej stawki mają wpływ m.in. PKB oraz inflacja.

Czas na podjęcie decyzji o wysokości pensji minimalnej w 2022 r. rząd miał do 15 września. Z powodu braku porozumienia na forum Rady Dialogu Społecznego Rada Ministrów zobowiązana była do ustalenia płacy minimalnej poprzez rozporządzenie.

W roku 2021 pensja minimalna wynosi 2800 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł, co oznacza wzrost o 7,5%.

W przyszłym roku będzie ona stanowić 50,8% prognozowanego na 2022 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5922 zł) – donosi ministerstwo. Natomiast stawka godzinowa w przyszłym roku zwiększy się o 1,40 zł względem 2021 r.

– Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie pandemii – wyjaśnia minister Marlena Maląg.

Płacę minimalną pobiera przy tym około 1,5 miliona spośród ok. 16,5 miliona zatrudnionych, czyli mniej niż 10%.

O co chodzi?

Po raz pierwszy minimalne wynagrodzenie zostało wprowadzone w 1894 r. w Nowej Zelandii pod wpływem strajków robotniczych. W Polsce jest od 1956 r. Jego rola w systemie płac oraz przyznawaniu innych świadczeń w ciągu lat ulegała licznym zmianom. Zawsze jednak była to kategoria określająca minimalny gwarantowany przez państwo poziom całości lub części wynagrodzenia za pracę. Od 2003 r. jest ona ustalana przez Komisję Trójstronną, w której skład wchodzi rząd, pracodawcy i związki zawodowe.

Najwyższą dynamikę wzrostu płacy minimalnej w naszym kraju na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat odnotowano w 2008 i w 2009 r. W 2008 r. wynagrodzenie minimalne wzrosło o 20,3%, a rok później o 13,3%.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej