PIH proponuje zmiany w projekcie ustawy o niedzielach

Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele nie powinna odbywać się kosztem małych sklepów - uważa Polska Izba Handlu. I wskazuje kluczowe obszary ważne dla utrzymania konkurencyjności lokalnego handlu.

Na zdjęciu: Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu

W ocenie przedstawicieli PiH, proponowana nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele dotyka licznych obszarów funkcjonowania mikro-, ale też małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w Polsce.

– Warto zaplanować ją w taki sposób, aby nie pogorszyła obecnych możliwości funkcjonowania małych sklepów w niedziele niehandlowe lub w miarę możliwości stworzyć warunki do lepszego wykorzystania posiadanych przez nie zasobów – uważa Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Dlatego też – jego zdaniem - ewentualne zmiany powinny być przeprowadzone w tym zakresie niezwykle rozważnie. – Ważne jest także aby mikro-, mali i średni przedsiębiorcy w handlu zachowali możliwość nawiązania walki konkurencyjnej z sieciami dyskontów, a z tej perspektywy ograniczenie handlu w niedziele jak dotąd okazywało się dla nich wsparciem – podkreśla.

Dlatego też podczas prac nowelizacją ustawodawcy powinni pamiętać o tym, aby nowe przepisy nie utrudniły prowadzenia sklepów przez małych i średnich przedsiębiorców. Aby tak się nie stało, prowadzący małe sklepy we własnym imieniu powinni móc skorzystać w dni objęte ograniczeniami z pomocy członków rodziny, którzy chociaż na chwilę będą mogli ich odciążyć.

Zdaniem PIH wskazany w projekcie katalog jest zbyt wąski i nie uwzględnia zróżnicowanych sytuacji życiowych. - Dlatego postulujemy, aby poszerzyć listę członków rodziny, którzy mogą pomóc przedsiębiorcy w dni objęte ograniczeniami handlu. Często bowiem małe sklepy to biznesy rodzinne, w których chętnie pomagają nie tylko wskazani w obecnym projekcie małżonkowie, rodzice czy dzieci, ale także np. brat lub siostra – tłumaczy Ptaszyński.

Apeluje przy tym o wprowadzenie przepisów, które stworzą małym przedsiębiorcom realną możliwość skorzystania z wyjątków przewidzianych dla nich w ustawie, właśnie poprzez pomoc chętnych członków rodziny.

Izba proponuje też wydłużenie vacatio legis poprzez wskazanie daty wejścia w życie nowych przepisów na 1 stycznia 2022 r. Jest to uzasadnione koniecznością dostosowania się przedsiębiorców prowadzących handel detaliczny do nowego stanu prawnego. Dotyczy to zarówno organizacji pracy w sklepach, gdzie bardzo często stosowane są równoważne normy czasu pracy i dłuższe niż miesięczne okresy rozliczeniowe, a także konieczność niezbędnych zmian w relacjach biznesowych z kontrahentami, w szczególności producentami i dostawcami towarów.

PIH postuluje także likwidację zakładanej w projekcie konieczności prowadzenia dodatkowej ewidencji, którą zgodnie z projektem mają prowadzić podmioty w celu wykazania czy wielkość sprzedaży w obszarach objętych wyłączeniami jest mniejsza czy większa niż 50% obrotów.

W ocenie Polskiej Izby Handlu obecnie istniejące systemy raportowania pozwalają na wystarczająco precyzyjne określenie zakresu prowadzonej sprzedaży. Z kolei wprowadzanie dodatkowych ewidencji stanowić będzie powielanie obecnych rozwiązań, przy jednoczesnym generowaniu kosztów, konieczności implementacji dodatkowych narzędzi informatycznych oraz obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorców.

- W naszej ocenie kłóci się to z istotą deregulacji oraz zasadą proporcjonalności obciążeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP określonej w Konstytucji Biznesu, zgodnie z którą, jeśli stwierdzi się, że projekt nowego prawa wywiera wpływ na przedsiębiorców z tego sektora, to dąży się do ograniczenia wobec nich obowiązków administracyjnych – uważa wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Zastrzega przy tym, że jako Izba rozumie konieczność kontroli implementacji planowanych przepisów, jednak nie powinno się to odbywać na zasadzie zwiększania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców obowiązków sprawozdawczych ponieważ to właśnie oni poniosą z racji wprowadzenia przedmiotowej ewidencji największe koszty, które nie staną się udziałem zagranicznych sieci handlowych wyposażonych w rozbudowane działy IT i zintegrowane systemy raportowania.

Przypominamy, że we wtorek 14 września w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Jest też prawdopodobna debata na poselskim plenum jeszcze w tym tygodniu.

Katarzyna Pierzchała 4661 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.