Badanie: jak Eurocash wpływa na polski handel

Grupa Eurocash wzmacnia w przedsiębiorcach innowacyjność i inspiruje ich w działaniach reklamowych i komunikacji z klientem. Ma wpływ także na wdrażania nowych rozwiązań technologicznych - wynika z "Raportu wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej klientów".

Grupa Eurocash współpracuje z ponad 70 tys. właścicielami sklepów w Polsce. Od ponad 26 lat dostarcza im nowe technologie, prowadzi projekty edukacyjne i promuje handel niezależny. Teraz postanowiła sprawdzić, jak jej działania przekładają się w praktyce na biznesy jej klientów, a także na ich przedsiębiorczość. Pierwszy „Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów” za 2020 r. prezentuje autorski model wpływu, nieposiadający swojego pierwowzoru w Polsce.

Cztery filary prowadzenia sklepu

Grupa Eurocash wspiera biznesy swoich klientów - niezależnych przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne w całej Polsce - w ramach czterech obszarów działalności. Są to: skala zakupowa, która pozwala negocjować atrakcyjne warunki cenowe z dostawcami; różnorodność formatów dystrybucji, czyli zapewnienie różnych modeli dystrybucji oraz zamawiania towaru; szeroki wybór konceptów detalicznych oraz rozwój i edukacja, czyli oferta szkoleń zawodowych i kursów m.in. w ramach Akademii Umiejętności Eurocash.

- W ramach opublikowanego właśnie „Raportu wpływu” postanowiliśmy sprawdzić, jak nasze działania w ramach czterech obszarów wsparcia niezależnych przedsiębiorców, które sobie wyznaczyliśmy, wpływają na ich przedsiębiorczość – wyjaśnia Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash. - Publikacja ta oraz zawarte w niej wyniki badań dowodzą jak wyznaczony przez nas w Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020+ cel rozwoju przedsiębiorczości realizuje się w praktyce, przyczyniając się tym samym do podnoszenia konkurencyjności sklepów niezależnych w całej Polsce – podkreśla.

Według wyliczeń, średni wpływ Grupy na rozwój przedsiębiorczości jej klientów wynosi 41,2%. Grupa Eurocash szczególnie wzmacnia w przedsiębiorcach innowacyjność – jej wpływ w tym obszarze wyniósł aż 66%. Firma inspiruje i ma wpływ na przedsiębiorców w zakresie działań reklamowych i komunikacji z klientem (72%), a także wdrażania nowych rozwiązań technologicznych (64%), w tym aplikacji czy nowych form płatności (61%). Wysoki jest również wpływ Grupy na odpowiedzialność za innych (44%). Jest on najmniej powiązany z zasadniczą działalnością biznesową przedsiębiorców, więc tym bardziej wskazuje na ich wrażliwość na problemy społeczne i silny związek ze społecznością lokalną. Widoczne jest także oddziaływanie Grupy na motywację do rozwoju (40%) – odzwierciedla się ono m.in. w chęci uczestnictwa w szkoleniach Akademii Umiejętności Eurocash, a na decyzję tę Grupa wpływa w 46%.

Stosunkowo mniejszy wpływ Grupa ma na odwagę biznesową (30%) przedsiębiorców oraz na ich wytrwałość w działaniu (26%). Z raportu wynika ponadto, że Grupa inspiruje swoich klientów do inwestycji w rozwój swojej firmy (37%) i powiększaniu własnej sieci sklepów (30%). Wytrwałość w działaniu klienci Grupy rozumieją przede wszystkim jako dbanie o pracowników i relacje w zespole. Widoczny jest wyraźny wpływ Eurocashu (28%) na ich decyzje o podwyżkach pensji, wprowadzeniu możliwości elastycznych godzin pracy (27%), czy zwiększeniu zatrudnienia (26%).

- Pracując z przedsiębiorcami od 26 lat, mamy również świadomość, że na ich działalność i sukces biznesowy, poza nami, wpływ ma także szereg innych, niezależnych czynników i barier – mówi Martinho. - Są to m.in. wysokie koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, wysokie podatki, nadmiar obowiązków biurokratycznych oraz często zmieniające się przepisy – wymienia.

I dodaje, że czynniki te wynikają z obowiązującego prawa, nie zależą ani od przedsiębiorców, ani otoczenia biznesowego, w którym funkcjonują. Przedsiębiorcy więc nie mogą sami ich zmienić.

- Dlatego uważamy, że w dalszym rozwoju przedsiębiorczości i polskiej gospodarki ważna jest postawa – odpowiedzialna i partnerska – innych prywatnych przedsiębiorstw. Zwłaszcza tych dużych, zamożnych i wpływowych, które mogą działać na rzecz wzmacniania przedsiębiorców i zapewniać im lepsze warunki do rozwoju. I my staramy się tę misję realizować – podkreśla Martinho.

Jak powstał model wpływu

Model wpływu bierze swój początek w badaniu Grupy Eurocash – zrealizowanym w 2020 r. – dotyczącym przedsiębiorczości. Badanie wskazało pięć cech, które według Polaków świadczą o tym, że ktoś jest przedsiębiorczy. Były to: odwaga biznesowa, innowacyjność, motywacja do rozwoju, odpowiedzialność za innych i wytrwałość w działaniu. Następnie zbadano, jaki wpływ na te cechy mają działania Grupy, prowadzone w ramach czterech filarów jej działalności tj. skali zakupowej, formatów dystrybucji, konceptów detalicznych oraz rozwoju i edukacji.

Model wpływu powstał przy współpracy z firmą doradczą SAPERE oraz w oparciu o dane pozyskane przez agencję badawczą Kantar. Konstruując go przyjęto, że poszczególne cechy przedsiębiorczości (tj. odwaga biznesowa, innowacyjność, motywacja do rozwoju, odpowiedzialność za innych i wytrwałość w działaniu) są równoważne i każda z nich stanowi 20% całościowego wskaźnika, dlatego też – po przeliczeniu – poszczególne kategorie stanowią przedstawiony procent tego wskaźnika. Model opracowano na próbie 671 klientów Grupy.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji.

Grupa to również organizator sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.

Katarzyna Pierzchała 4661 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.