Rzecznik MŚP nie popiera kodeksu dla franczyzy!

A konkretnie Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. To niemałe zaskoczenie, bowiem Adam Abramowicz jest jednym z inicjatorów projektu.

Nie popieram Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy, ponieważ nie ma w nim zapisu o 3- i 6-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy franczyzy – napisał na Twitterze Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (na zdjęciu). O tym stanowisku poinformowało też Biuro Rzecznika MŚP.

Jest to o tyle zaskakujące, że według Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców Abramowicz czynnie uczestniczył w pracach nad projektem. Co więcej, po uzyskaniu ostatecznego kształtu sygnatariusze kodeksu jednogłośnie podkreślali, iż dokument nie powstałby bez znaczącego wsparcia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Był on inicjatorem prac nad dokumentem. Już w lutym 2020 roku zapewnił platformę do dyskusji w postaci Zespołu Roboczego ds. Franczyzy przy Radzie Przedsiębiorców oraz aktywnie wspierał jego uczestników podczas prac nad Kodeksem – czytamy w komunikacie informującym o przyjęciu przez część franczyzobiorców, franczyzodawców oraz organizacji branżowych Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy, wysłanym do mediów 29 lipca br.

Tymczasem, jak pisze bankier.pl, opublikowany niedawno kodeks dla rynku franczyzy nie uzyskał poparcia Adama Abramowicza. Portal donosi, że mimo zapewnień medialnych, w rzeczywistości prace nad projektem toczyły się bez jego udziału.

- Wypracowana formuła Kodeksu nie jest kompromisem, ponieważ nie zawiera w sobie najważniejszego z punktu widzenia franczyzobiorców zapisu o 3 i 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia odpowiednio dla franczyzobiorców i franczyzodawców. Świadectwem braku uniwersalnego poparcia dla projektu jest też fakt, że sygnatariuszami Kodeksu są prawie wyłącznie organizacje zrzeszające franczyzodawców, ze strony franczyzobiorców jest to tylko jedna organizacja - skomentował rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Warto odnotować, że nad regulacją rynku franczyzowego pracował Zespół Roboczy ds. Franczyzy w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Jego zdaniem było opracowanie kodeksu, który zabezpieczałby franczyzobiorców przed negatywnymi skutkami wykorzystywania silniejszej pozycji ekonomicznej przez franczyzodawców. Kością niezgody okazał się proponowany przez Rzecznika przepis o 3- i 6- miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy franczyzy.

Zdaniem Abramowicza tylko „konkretne i dość krótkie terminy są niezbędne, aby zabezpieczyć franczyzobiorców przed dramatami osobistymi i rodzinnymi spowodowanymi niemożnością uwolnienia się od długoterminowej umowy franczyzy w przypadku, gdy przedsięwzięcie z różnych przyczyn przestało przynosić franczyzobiorcy dochody”.

Czekamy na odpowiedź na zarzuty Abramowicza Zespołu Roboczego ds. Franczyzy w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Katarzyna Pierzchała 5109 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.