Allegro zwiększa przychody

W II kwartale br. wzrosły one o 28,4% do 1,3 mld zł.

Na zdjęciu François Nuyts, prezes Allegro

W omawianym okresie wartośc sprzedanych towarów (GMV) Grupy osiągnęło 10,4 mld zł (wzrost o 10,6% r/r), co przełożyło się na ponad 20,0 mld zł wartości sprzedaży brutto na platformie w pierwszym półroczu 2021 roku (wzrost o 25,2% r/r).

Jak zaznacza Allegro udało się to osiągnąć dzięki licznym usprawnieniom w ramach tzw. podstaw handlu detalicznego (wyboru, ceny, wygody – kluczowych czynników wpływających na doświadczenie klienta). Ponadto Allegro rozszerzyło pakiet Smart! i zrealizowało ambitny plan innowacji, a wiele kolejnych udoskonaleń jest w realizacji. 

W II kwartale 2021 r. przychody firmy wyniosły 1,3 mld zł (wzrost o 28,4% r/r), przy czym w segmencie marketplace odnotowano wzrost o 29,4% r/r, który ma największy udział w przychodach ogółem, wynoszący niemal 83%. Wyniki z działalności reklamowej Allegro rosły w tempie znacznie przewyższającym wzrost GMV – o 39,5% r/r w II kwartale, stanowiąc blisko 9% przychodów Grupy w tym okresie, w porównaniu z 8% w poprzednim roku. Jednocześnie wskaźnik take rate wzrósł o 153 pb. w II kwartale w ujęciu rok do roku, kształtując wyniki kw/kw na poziomie 10,46% GMV.

Liczba aktywnych kupujących wzrosła o 7,2% r/r do 13,2 mln w II kwartale, pomimo powrotu do działalności sklepów stacjonarnych po całkowitym lockdownie w poprzednim roku.

Natomiast skorygowana EBITDA, czyli zysk operacyjny przed uwzględnieniem amortyzacji oraz zysków i strat nadzwyczajnych wyniosła 559,9 mln zł (wzrost o 23,8% r/r).

Z kolei eBilet, spółka zależna Allegro, wznowiła sprzedaż biletów po ponownym uruchomieniu imprez masowych w II kwartale, ponownie przyczyniając się do osiągania coraz lepszych wyników przez Grupę.

- Drugi kwartał był wyjątkowy ze względu na to, że punktem odniesienia dla naszych wyników jest okres gwałtownego wzrostu który zanotowaliśmy krótko po wybuchu pandemii COVID-19 rok temu. Na nasze bardzo dobre wyniki z tamtego czasu wpłynęły nie tylko bezprecedensowe ograniczenia w handlu, ale także nasza reakcja na te wyjątkowe wydarzenia, czyli np. zapewnienie bezpłatnego dostępu do programu Smart! wszystkim konsumentom. Biorąc pod uwagę efekt bazy, wspaniale jest widzieć, że nasz biznes tak dobrze się rozwija - powiedział Francois Nuyts, prezes Allegro.

I dodaje, że od marca ubiegłego roku branża handlowa dotknięta była kilkoma lockdownami o różnym stopniu restrykcyjności.

- Obecnie sklepy stacjonarne zostały ponownie otwarte, a konsumenci znów mogą swobodnie decydować o sposobie spędzania czasu i miejscu robienia zakupów. Nie tylko utrzymaliśmy, ale wręcz zwiększyliśmy naszą bazę aktywnych kupujących o kolejne 7% w porównaniu z ubiegłym rokiem, a coraz większy wybór i konkurencyjne ceny spowodowały, że konsumenci wydają na naszej platformie coraz więcej. Dzięki temu po raz kolejny odnotowujemy dobre wyniki kwartalne, robiąc znaczne postępy we wszystkich obszarach biznesowych, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Spodziewamy się przyspieszenia dynamiki wzrostu GMV w ujęciu rok do roku w tym półroczu względem tempa w drugim kwartale, dążąc do realizacji celów finansowych na 2021 rok - podsumowuje prezes Allegro.

Firma także z niecierpliwością oczekuje pełnego uruchomienia jej sieci automatów paczkowych i centrum logistycznego. Wszystro po to, aby w jeszcze większym stopniu zaspokajać potrzeby kupujących i sprzedających.

Grupa potwierdza swoje roczne prognozy, przewidując wzrost GMV o kilkanaście do dwudziestu kilku procent w całym bieżącym roku, wzrost przychodów o nieznacznie powyżej trzydziestu procent oraz wzrost skorygowanej EBITDA o nieco poniżej do nieco powyżej dwudziestu procent. Jednocześnie obniża prognozy dotyczące nakładów inwestycyjnych w tym roku do przedziału 475–525 mln zł z dotychczasowych 560–600 mln zł.

Joanna Hamdan 13849 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.