Za 24,99% udziałów w Sonae MC zapłaci 528 mln euro w gotówce oraz 63 mln euro płatności odroczonej.

Sonae MC to wiodący detalista spożywczy w Portugalii, posiadający prawie 1000 sklepów pod różnymi szyldami i w różnych formatach. Są to: hipermarkety Continente, supermarkety Continente Modelo, supermarkety proximity Continente Bom Dia oraz platforma e-commerce Continente Online i franczyza  Meu Super.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Sonae MC odnotowała obrót w wysokości 5,2 mld euro i wygenerowała EBITDA rzędu 527 mln euro.

Zawarta umowa ustanawia strategiczne partnerstwo między jedną z największych portugalskich grup biznesowych a funduszem CVC, który podziela tę samą wizję co Sonae MC i wspiera jej plan rozwoju. W ramach porozumienia Sonae zachowuje kontrolę nad biznesem. Partnerstwo jest również zgodne ze strategią aktywnego zarządzania portfelem Sonae, mającą na celu optymalną strukturę akcjonariatu dla każdej z jej firm oraz pozyskanie wysoce doświadczonych partnerów.

- Jesteśmy podekscytowani współpracą z CVC Strategic Opportunities i wierzymy, że to długoterminowe partnerstwo jeszcze bardziej wzmocni Sonae MC i jej strategię rozwoju. Współpraca z jednym z najbardziej uznanych inwestorów instytucjonalnych na świecie potwierdza osiągnięcia Sonae MC i jej zespołu - mówi Claúdia Azevedo, dyrektor generalny Sonae. 

Z kolei Jan Reinier Voûte, współzarządzający CVC Strategic Opportunities powiedział, że CVC Strategic Opportunities z przyjemnością zainwestuje w Sonae MC, wiodącego detalistę spożywczego w Portugalii. - Nie możemy się doczekać, aby w ramach tego partnerstwa wnieść nasze doświadczenie, które przełoży się na  długoterminowy wzrost i sukces Sonae MC - dodał.

Na zdjęciu: sklep sieci Continente, której właścicielem jest Sonae MC; Shutterstock