Ekipa Friza wchodzi z nowym produktem spożywczym

Youtuberzy znani jako Ekipa Friza planują zacieśnić współpracę z producentem lodów Koral i wraz ze spółką Krynica Vitamin produkować napoje pod marką Ekipa i Koral.

Na zdjęciu: Karol "Friz" Wiśniewski, założyciel Ekipy

O nawiązaniu współpracy poinformował zarząd spółki Krynica Vitamin, który 30 lipca otrzymał podpisany przez drugą stronę, działających solidarnie - Ekipa Holding Spółka Akcyjna i Spółkę Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral” Józef Koral Spółka Jawna - egzemplarz umowy o współpracy handlowej „w zakresie prowadzenia przez spółkę produkcji uzgodnionych napojów kontrahenta na jego rzecz i pod marką Ekipa i Koral”.

Jest to pierwsza umowa zawarta przez Krynicę Vitamin z partnerem budującym swoją rozpoznawalność i markę w mediach społecznościowych. Jak podała spółka w komunikacie giełdowym, daje to jej perspektywy na rozwój współpracy z tego rodzaju kontrahentami w przyszłości.

Jak na razie wiadomo jedynie, że w ramach umowy ramowej dostawy napojów pod marką Ekipa i Koral będą odbywały się na podstawie uzgadnianych receptur i specyfikacji produktów. Każdorazową podstawą do realizacji zobowiązania będą odrębne zamówienia. Jak na razie firmy nie informują m.in. o smakach i pojemnościach nowych napojów.

Nie został również określony minimalny poziom gwarantowanych zamówień i tym samym na dzień zawarcia umowy zarząd Krynicy Vitamin nie jest w stanie określić całkowitych oczekiwanych przychodów ze sprzedaży nowych produktów Ekipy. Spółka wskazuje jednak, iż w ramach zawartej umowy spodziewa się w najbliższym czasie otrzymać od kontrahenta pierwsze zamówienie o łącznej wartości około 7 mln zł.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 1-miesięcznym wypowiedzeniem. Umowa nie przewiduje możliwości naliczania przez żadną ze stron kar umownych, przy czym zgodnie z jej treścią firm ponoszą na zasadach ogólnych pełną odpowiedzialność za zawinioną szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy lub postanowień właściwych przepisów prawa, w tym kodeksu cywilnego.

O Ekipie słyszeli już chyba wszyscy, nawet osoby kompletnie niezainteresowane YouTube'em, a to za sprawą lodów Koral o tej samej nazwie, na tle których wśród dzieci zapanował istny szał. Lody Koral-Ekipa wywróciły branżę lodową do góry nogami. Z danych producenta wynika, że są one najlepiej sprzedającą się nowością w 40-letniej historii firmy - wyprzedzając o ponad 300% pozostałe nowości. I to bez względu na pogodę. Czy nowe napoje powtórzą ten sukces rynkowy?

Katarzyna Pierzchała 5372 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.