Jest już Kodeks Dobrych Praktyk dla franczyzy

Franczyzobiorcy, franczyzodawcy oraz organizacje branżowe przyjęły Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. Jest to pierwsza inicjatywa w obszarze podnoszenia standardów współpracy w tym sektorze, wspólna dla obu stron.

Pod Kodeksem podpisali się dotąd franczyzobiorcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, a także sieci franczyzowe: Delikatesy Centrum, Lewiatan czy Żabka Polska.

Współinicjatorami projektu są Polska Izba Handlu oraz Polska Organizacja Franczyzodawców, a patronują mu Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Dokument został wypracowany oraz sygnowany zarówno przez franczyzobiorców, jak i franczyzodawców. Jak ustaliliśmy, konieczność zapewnienia adekwatności i uniwersalności Kodeksu dla różnych modeli franczyzowych i branż stanowiła największe wyzwanie w pracach nad nim.

- Dzięki pierwszym sygnatariuszom Kodeks Dobrych Praktyk obejmuje już ponad 10 tys. przedsiębiorstw działających na rynku franczyzy. Mamy już deklaracje woli przystąpienia przez kolejne sieci, także usługowe. Jestem przekonany, że tuż po wakacjach ta lista będzie znacząco dłuższa – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu.

Celem powstania Kodeksu było określenie dobrych praktyk, zasad i standardów, jakimi powinni kierować się franczyzobiorcy i franczyzodawcy we współpracy w ramach zawartej umowy franczyzy, ale także przed jej zawarciem i bezpośrednio po jej rozwiązaniu. W ocenie sygnatariuszy wiedza na temat zasad współpracy jeszcze przed jej rozpoczęciem jest bowiem jednym z kluczowych warunków pomyślnej współpracy biznesowej. Poza tym stworzenie katalogu dobrych praktyk franczyzy i ich przestrzeganie pozwoli na dalszy właściwy rozwój tego modelu biznesowego tak, by pozostał źródłem satysfakcji z prowadzonej działalności dla obu stron umowy.

Sygnatariusze jednogłośnie podkreślają także, iż Kodeks Dobrych Praktyk nie powstałby bez znaczącego wsparcia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adama Abramowicza. Był on bowiem inicjatorem prac nad dokumentem. Już w lutym 2020 roku zapewnił platformę do dyskusji w postaci Zespołu Roboczego ds. Franczyzy przy Radzie Przedsiębiorców oraz aktywnie wspierał jego uczestników podczas prac nad Kodeksem.

Kodeks pozostaje inicjatywą otwartą dla wszystkich podmiotów działających na rynku franczyzy w Polsce. Może się pod nim podpisać każda firma wyznająca zawarte w nim wartości.

CZYTAJ TAKŻE: PROJEKT USTAWY O FRANCZYZIE - TRWAJĄ ANALIZY

Katarzyna Pierzchała 5193 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.