Lidl ograniczy emisję CO2 aż o 80%

W tym celu sieć będzie zachęcać własnych dostawców do proekologicznych działań.

Do 2030 r. Grupa Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne we wszystkich krajach o 80% (w porównaniu z 2019 r.).

Operator ma nadzieję, że dzięki temu wnosi istotny wkład w osiągnięcie celu paryskiego porozumienia klimatycznego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Jak Lidl osiągnie cel? Sieć między innymi zachęca swoich dostawców do zmniejszenia własnych emisji. Będzie przekonywać do zmian przede wszystkim tych dostawców, którzy odpowiadają za 75% emisji z tzw. zakresu 3, aby do 2026 r. ustalili swój własny cel klimatyczny zgodnie z kryteriami inicjatywy Science Based Targets.

Zakres 3 to pośrednia emisja gazów cieplarnianych na etapie produkcji i dystrybucji w obrębie łańcucha wartości firmy Lidl, która powstaje w wyniku: zakupu towarów i usług, emisji związanych z paliwami i energią, transportu (upstream), odpadów operacyjnych, delegacji, dojazdów pracowników, transportu (downstream), użytkowania sprzedawanych produktów, odzyskiwania sprzedanych produktów (zgodnie z protokołem GHG – który stanowi standard rozliczeń i sprawozdawczości korporacyjnej).

- Zmiany klimatyczne wymagają działań na każdym poziomie społeczeństwa. Ustanawiając cele klimatyczne dostosowujemy nasze działania o aktualnych badań naukowych oraz podkreślamy, że ochrona klimatu jest kwestią, którą Lidl traktuje poważnie i zajmuje się nią w sposób uzasadniony – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR w Lidl Polska. - Szczególnie chcemy dawać dobry przykład w naszych własnych sklepach i centrach dystrybucji. Już teraz udaje nam się to osiągnąć między innymi poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii i poświęcenie większej uwagi odnawialnym źródłom energii – podkreśla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Pierzchała 4661 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.